Ogłoszenia po polsku

 Strona dla Polonii naszej parafii.

 http://www.stjosefhaugesund.com/po-polsku.html

 

Róża różańcowa  ku czci sw. Jozefa jest modlitewną wspólnotą  osób, z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca Świętego według przydzielonej tajemnicy – w ten spósób codziennie odmawiany jest cały różaniec. Istotne jest to, że wszyscy członkowie róży modlą się w tej samej intencji, zmienianej co miesiąc.

– Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając Różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona – radosna, bolejąca i chwalebna, zawsze u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw – mówił św. Jan Paweł II.

 Intecje APOSTOLSTWA MODLITWY http://www.ampolska.co/Intencje-AM

1. Traktat o doskonałym nabożeństwie do Maryi

https://www.youtube.com/watch?v=S_3PkxY9X1w&t=98s 

2. Rachunek Sumienia do Sakramentu Spowiedzi

http://www.lichen.pl/media/file/1700_pl_rachunek_sumienia_w_oparciu_o_dziesiec_przykazan_wedlug_kompendium_kk.pdf

3. Biblia (Pismo Święte)

https://www.youtube.com/watch?v=EGEFgWPNQek&list=PLWlq0XmzPWluFfk34lhqIu4P3-L0Ppg1Y

4. Katechizm Kościoła Katolickiego

http://www.katechizm.opoka.org.pl/

5. Informacje ze Stolicy Apostolskiej (Nauczanie Ojca Świętego Franciszka)

https://www.vaticannews.va/pl.html

 6. Katolicka Agencja Informacyjna w Polsce

https://ekai.pl/kosciol-w-polsce-raport-na-25-lecie-kai/

 7. Episkopat Polski

https://episkopat.pl/