.

Den Norske Gruppen

Opptrap fra ventre: STEFAN AURORA KOBBELTVET, DRAKE ANTHONY LAGNASON, EMMA SOFIA NALEY, KRISTIAN  SEMASKO, KAROLIS MORKUNAS, SHAN WELDEGABER NETABAY

 Nedtrap fra ventre: LIEPA VITKAUSKAITE, LISE FRANCESCA OLAND,  ANJA AURORA KOBBELTVET, JACOB LLERA, VINCENT DINH, RAINE DIANNE DESUCATAN