Ordinære messetider for St. Josef kirke i Haugesund

OBS! Gjelder påmelding og smittevernregler

Søndag:

Kl. 11.00 Høymesse på norsk/ ingen kirkekaffe
Kl. 13.00 Messe på polsk/ ingen kirkekaffe

 

Mandag:

Ingen messe - prestens fri dag

 

Tirsdag:

Kl. 18.00 Messe på polsk etterfulgt av rosenkransbønnen

Kl. 19.00 Samtalegruppe på polsk

 

Onsdag:

Kl. 9.45 Messe på norsk/vietnamesisk etterfulgt av rosenkransbønnen

Torsdag:

Kl. 18.00 Messe på norsk avsluttet med kort andakt og sakramental velsignelse.

 

1. torsdag i måneden

Kl. 18.00 Messe for kall til prestetjeneste i OKB/ ungdomsmesse

Fredag:

Kl. 17.00 – 17.45 Eukaristisk tilbedelse i stillhet og anledning til skriftemål

Kl. 18.00 Messe på norsk

 

1. fredag i måneden

Kl. 18.00 Messe på polsk etterfulgt av andakt til Jesu helligste hjerte

 

Lørdag:

Kl. 17.00 Søndagsmesse på norsk/vietnamesisk

Kl. 19.00 Søndagsmesse på polsk

 

1.lørdag i måneden:

Kl. 14.00 Messe på engelsk/tagalog

 

2.lørdag i måneden:

Kl. 15.30 Messe på spansk (kontakt menighetens kontor for bekreftelse)

 

 3.lørdag i måneden:

Katekesedagen/ programmet kommer snart 😊

 

 

 

For info om messetider for Stord, Odda, Sunde og Sauda kontakt menighetskontoret i kontortiden tlf. 51 11 02 49 eller Haugesund@katolsk.no.

 

 

 

Messe i Odda - Søndag 13 September 2020- kl 18:00   - Med pastor Pawel Wiech