Bidrag

Alle gaver eller bidrag til menigheten kan sendes til:

Bankontonr.: 1503 12 77032 

Menigheten har fått endelig VIPPS  konto: Bruk 70811 

 

Skattefradrag for gaver til Kirken/Tax deductions for donations given to the Church:

English version  and format

Du har rett til skattefradrag for gaver til kirken. Fra ligningsåret 2018 er grensen for fradrag 40.000kroner. Fradragsretten gjelder både for personer og selvstendige bedrifter/virksomheter. For å få fradrag på skatten må din gave til Kirken være gitt innen 31. desember.

 

Et regneeksempel

Fradraget fungerer på samme måte som fradraget for renteutgifter. Det innebærer at skatten blir redusert med 28% av gavens verdi, Gir du eksempelvis 6.000 kroner, blir skatten redusert med 1.680 kroner, og egentlig betaler du derfor bare 4.320 kroner. Vær oppmerksom på at for å få fradrag, må gaver til sammen være minst kr 500 i løpet av et år, og at kr 40.000 er et samlet tak for gaver til ideelle formål. Den katolske kirke sees som en enhet; gir du både til en menighet og til et bispedømme, er fradragsretten til sammen kr 40.000.

 

Oslo katolske bispedømme administrerer ordningen for hele landet

Oslo katolske bispedømme (OKB) for hele landet via en egen konto i Sparebanken Pluss, konto nr. 3000.15.11110. Ved innbetalingen opplyses det hvilken menighet (St. Josef, Haugesundgaven skal til (eller bispedømme), og den blir så sendt dit. Det går an å dele gaven mellom flere. (Årsaken til en felles ordning for hele landet er at ligningsmyndighetene ved årsslutt krever en samlet oppgave med navn og fødsels-/organisasjonsnummer, og at bare OKB er godkjent som administrator av ordningen overfor skattemyndighetene. Den enkelte kan derfor ikke selv melde fra til myndighetene, ei heller kan menighetene gjøre det.)

 

Betalingsmåter

Gaver kan innbetales med vanlig giro, ved nettbank eller telegiro eller ved avtalegiro. Ved bruk av vanlig giro, nettbank og telegiro må bispedømmet få opplysning om hvem som har betalt, og helst også personnummer. Opplysningene kan sendes til:

Oslo katolske bispedømme
Akersveien 5
0177 Oslo
Tlf.: 23 21 95 00
Faks: 23 21 95 01
E-post: kirkebidrag@katolsk.no

 

For dem som ønsker å bruke nettbank eller telegiro, er det en stor fordel om de samtidig bruker KID-nummer. Dette får de ved å sende inn skjemaet for AvtaleGiro, se nedenfor, og krysse av for "Tilsendte blanketter". Vi sender deretter giroblanketter (som ikke behøver å bli brukt) med KID-nummer, og dette tastes inn ved betaling. Gaven blir da registrert på riktig giver og overført til riktig mottager herfra. KID-nummeret kan brukes om igjen, og det er mulig å legge det inn som fast oppdrag dersom din nettbank har dette.

Vi vil anbefale avtalegiro, som er en enkel ordning for alle parter og en billig betalingsmåte. Gaven blir trukket fra din konto til avtalt tidspunkt, en eller flere ganger i året. Passer det ikke, kan du kan stoppe en utbetaling eller også stoppe ordningen helt. Man får, dersom man ønsker det, en ukes varsel før tidspunktet for kontobelastning.

Alle som gir, får ved årsskiftet melding om hvor mye som er gitt. Dette får også ligningsmyndighetene beskjed om, slik at gaven automatisk blir trukket fra på selvangivelsen.

Blankett for avtalegiro er utlagt på menighetskontorene, eventuelt også i våpenhus og menighetssal.

 

Der finnes også elektronisk i PDF-format