Nye regler for St. Josef Menighet

HVA GJØR DU?

 • Du må ha bekreftet påmelding til gudstjenesten (Husk: Det er lettere å få plass i hverdagsmessene)
 • Du går ikke til gudstjeneste dersom du er smittet eller syk (selv ved milde symptomer)
 • Du må rett utenfor og i kirken holde minst én meters avstand til alle som ikke er i samme husstand som deg
 • Du må bruke desinfeksjonsmiddel (antibac) når du går inn i kirken og før du mottar kommunion
 • Du må følge kirkevertens anvisninger
 • Du skal ikke håndhilse
 • Du hoster eller nyser i albuekroken eller i et papirlommetørkle som du kaster etterpå
 • Du er ikke forpliktet til å motta kommunion hvis du er urolig for å bli smittet

 

HVA GJØR KIRKEVERTEN?

 • Sjekker at kun forhåndspåmeldte får adgang til gudstjenesten
 • Har ansvar for å påse at det er maks 50 deltagere i gudstjenesten samtidig. I tillegg kommer de som utfører tjeneste.
 • Påser at alle sprayer seg med antibac
 • Påser at regelen om avstand på minst én meter overholdes under hele gudstjenesten
 • Passer på at salmebøker ikke er tilgjengelige

 

HVA GJØR PRESTEN?

 • Presten er nøye med god håndhygiene før, under og etter gudstjenesten
 • Presten gjennomfører ekstra hygienetiltak før og under utdeling av kommunion
 • Presten har ansvar for at det utføres godt og systematisk renhold i kirkene mellom gudstjenestene
 • Presten skal ikke holde gudstjeneste hvis han er smittet eller syk (selv ved milde symptomer)

 

HVA SKJER MELLOM GUDSTJENESTENE?

 • Det blir utført hyppig og grundig renhold med vann og rengjøringsmidler
 • Det vil være ekstra renhold på alle berøringsoverflater og -punkter i kirken
 • Det vil være ekstra renhold på toalettene
 • Salmebøker vil være ryddet bort