St. Josef katolske menighet

HAUGESUND

 

Referat fra møte i menighetsrådet mandag 28.04.2014

 

Tilstede: Pater Joseph, Trong Dinh, Barbara Buczynska, Olav Kolltveit, Gemma Hagebø

 

Forfall: Jadwiga Sund, Alfred Ntirandekura

 

Som gjest: Martha Ruiz Kyvik

 

Sakliste:

1.  Godkjenning av innkalling og referatet fra sist møte

2.  Program for visitas av Biskopen (Representanter fra menighetsgrupper og kateketer)

3.  Valg av ny menighetsråd- 2014-2016

4.  Evt.

 

Trong Dinh Tran ønsket alle velkommen.

 

1.  Innkalling og referatet fra siste MR-møte ble godkjent

2.  Programmet for visitasen av Biskopen ble gjennomgått. Programmet er som følger:

 

¨ Lørdag 03. mai   

Biskopen ankommer menigheten

Kl. 19.00  Samtale o middag med  P. Joseph.

¨ Søndag 04. mai  

Kl. 10.30 Biskopen vil bli hentes av Alfred ved Rica Maritim Hotellet. Pater Joseph vil gi beskjed til Alfred

Kl. 11.00 Pontifikalmesse (messe med Biskopen) til helle menigheten.

Kl. 12.15 Kirke kaffe med helle menigheten Norsk gruppe er ansvarlig for kirke kaffe.

Kl. 14.00 Konfirmasjon messe

Kl. 15.30 Kirkekaffe med konfirmantene

Kl. 16.30 Middag i menighetssalen

Kl. 19.00 Møte med menighetsrådet, representanter fra menighetsgrupper og kataketer

 

Det bekreftes at de følgende er tilstede:

·      SJUK og administrende gruppe Anna Than og Kevin Dinh  (Martha er ansvarlig å gir beskjed)

·      Damelaget Åse Amlie (Martha skal gi beskjed)

·      Nasjonale grupper:

-     Vietnamesisk: Tina og Tien ( Trong skal gi beskjed)

-     Filippinsk: Gemma og Paula (Gemma skal invitere Paula)

-     Polsk:  Hun vil snakke med Lek og Nina for å prøve og overbevise dem om å representer den polske gruppen.

-     Norsk:  Gruppe har ingen representant.

·      Katekese: Thuy og alle katekeselærere- Trong skal gi beskjed til Thuy for å innkalle dem.

·      Gjester: M. Gloria Barrera og Lourdes Einarsen (Martha skal gi beskjed til M. Gloria og Gemma til Lourdes)

Kaffe og kaker for møtet: Barbara skal kjøpe kake.

 

 

 

¨ Mandag 5. mai

Kl. 11.30 Private samtaler med menighetsmedlemmer

Det er ingen som har bestill time for å ha samtale med Biskopen.

Kl. 12.00 Lunsj. Det ble bestemt at det foretrekkes å gå på restaurant.

Kl. 13.30 Møte med finansrådet: Tore og Thor Pham skal assistere. Bodil kan ikke komme, men skal gi beskjed til Tore.

Kl. 16.00 Messe

Kl. 16.30 Avreise til flyplassen . P. Joseph vil kjøre Biskopen

 

3.  Listen av kandidater til nytt menighetsråd ble oppdatert som vist under:

·      Trong Dinh Tran

·      Olav Kolltveit

·      Tone Sydnes

·      Gloria Mukamana

·      Hans Einar Johannessen

·      Keitiretse Kalstveit (Ny kandidat)

Alfred Ntirandekura: Fjernet fra listen grunnet mangel på tid (årsaker ble forklart i eget brev)

Lourdes Einarsen: Gemma forklarte at Lourdes ikke er kandidat

Barbara Buczynska: Ønsker prinsipielt å trekke seg grunnet tretthet

Gemma: Hun vil si fra om noen fra Filippinsk gruppe vil stille som kandidat

 

I tillegg ble det enighet om at stemmeseddelen må oversettes til  i engelsk og polsk.

 

Martha skal sende til Trong den endelige listen med alle kandidater (med foto) før søndag 4. mai og på mandag 5. mai skal listen med alle 7 kandidater annonseres på hjemmesiden, i menighetshuset og i våpenhuset.

 

4.  Evt.

a)  Olav informerer om at purring fra Brannvesenet er tatt hånd om

b) Datoer for oppussing av vinduer i menighetshuset må bestemmes i løpet av mai. P. Joseph skal reise fra 05.august til 14. august og fra  22. september til 16. oktober og han foreslår at renoveringen finner sted mens han er borte. Det ble også nevnt at noen bør være tilstede i menighetshuset mens renoveringen skjer finner sted.

c)   Leon er ansvarlig for å bestille stedet på Visnes for messe under åpen himmel den 01.06.2014. Kl. 11.00. Trong skal gi beskjed til Leon. Søndag 11. mai etter messe bestemmes programmet for utflukten.

d) Enighet om at menighetssekretæren lager referat fra MR-møter og sender til OKB.

 

 

 

Referert av:

Martha Ruiz

04.05.2014