St. Josef katolske menighet

Haugesund

 

Referat fra møte i menighetsrådet – 23.9.2015

 

Tilstede: p.Lukasz, Trong Dinh,  Paulina Olbrys, Tone Sydnes, Juanita Oide.

 

Forfall: Gloria Mukamana, Hans Einar Johannessen, Olav Kolltveit,

Sekretær: Aida Cano                                                                                 

 

Saksliste:

 

Sak 1. Innkallingen og referatet fra siste MR-møte ble godkjent.

 

Sak 2:Info. Fra p. Lukasz

2.1 p. Lukas informerte at katekesen til den polske gruppen blir på menighetshuset.

2.2 p. Alan skal ferie messe i Karmoy den 31. oktober eller den 2. november. Vi venter for presis informasjon.

 

Sak 3: Infor. Om Biskopens budskap.

3.1 Biskopen ønsker at alle menigheter skal prøve og arrangere forskjellige aktiviteter for å samle inn inntekter for å hjelpe flyktninger fra Syria, gjerne flyktningsguide. Dette skal vi komme tilbake. Vi kan godt begynne med  aktiviteter.

 

Sak 4: Årshjul

4.1 Neste møtet skal vi ta opp dette punktet.

 

Sak 5:  Eventuel:

5.1 Vi skal prøve å ha  forskjellige språk til informasjon på hjemmeside.

Aida har ansvar for spansk og engelsk.

Juanita-filippinsk.

Aida skal prøve å kontakte med Thuy om hun kan overta vietnamesisk.

 

 5.2 Vi fikk invitasjon fra Karmsund Rotary. De har fokus på ”inklusjon” og ønsker at noen fra menigheten har en samtale med dem enten den 1. eller den 8.desember Kl. 18.30.

 

5.3 Datoene for menighetsrådmote ble satt:

14. oktober

04. november

02. desember

Kalendersmøte for 2016 skal bli laget senere.

 

5.4 Trong informerte at p. Kiem anbefaler at SJUK bør opprette en egen konto

Aida skal sjekke om dette her.

 

 

 

Referant:

Aida Cano

23.09.2015