St. Josef katolske menighet

Haugesund

 

 

Referat fra møte i menighetsrådet - 19.08.2014

 

Tilstede: p. Joseph, Trong Dinh, Olav Kollveit, Tone Sydnes, Juanita Oide

 

Forfall: Gloria Mukamana, Hans Einar Johannessen, Paulina Olbrys

 

 

Sekretær: Martha Ruiz Kyvik

 

Saksliste:

 

1. Godkjenning av innkalling og referatet fra siste møte.

2. Ny kapellan

3. Finansrådet 2014-2016

4. Under eventuelt: Kor og organist, messe på engelsk (filippinene gruppe)

 

 

Trong Dinh Tran ønsket alle velkommen og ba Tone og Juanita å presentere seg

 

 

Sak 1.

Innkalling og referatet fra siste MR-møte ble godkjent. Det er presisert at p. Joseph ikke blir tilstede på menighetsrådsmøte i oktober pga. ferie.

 

Sak 2.

 

Det var enighet om at leilighet til p. Lukasz må være klar når han kommer tilbake fra Mariaholm torsdag 04.09.14. Dugnad for klargjøring av leiligheten og kontoret til p. Luckasz må være fra mandag 01. september til 03. september. Olav er ansvarlig å kontakte Lek og å invitere de polske i menigheten til å delta. Olav kan ta kontakt med Trong dersom han trenger hjelp.

 

Det var enighet om menigheten bør markere at p. Lukasz kommer, og på samme tid feire 20 års jubileum for sognepresten. Målet  er at alle i menigheten kan feire sammen. Dato for markering er  søndag 14. september, kl. 13.00. Stedet er KM huset (hvis tilgjengelig). Alle gruppene må bidra med noe, det ønskes at den polske gruppe kan bidra med kaker. (Trong ansvarlighet)

 

Dette bør annonseres i alle steder (Odda, Valen, Stord), kunngjøres og lastes opp på nettsiden. (Martha ansvarlighet)

 

Det er ønskelig at p. Lukasz trekker flere polske inn til å bidra i menigheten.

 

Sak 3.

 

Et nytt finansråd må utnevnes av p. Joseph for perioden 2014-2016. Bispedømmet ønsker at det må ha 3 medlemmer. Det var enighet at p. Joseph skal snakke med potensielle kandidatene i løpet av september og at dette blir vedtatt i neste MR møte.

 

Sak 4.

 

Vi setter stor pris på musikk i messer. Det er foreslås å finne en løsning med kor og organister slik at alltid er det noen ansvarlig  og alltid er det musikk. Alle kan bidra med noe så p. Joseph skal innkalle til et møte med organistene.

 

Det er anbefalt at, når med den nye kapellanen kommer,  p.Joseph kan feire en fast messe på engelsk (internasjonal messe). P. Joseph skal bestem tid og sted.

 

Invitasjonen til  konferanse i anledning Caritas Norges 50 års-jubileum er presentert avTrong. Påmeldingsfrist er 22 august.

 

Neste MR-møte er mandag 08.09.2014

 

Referet av:

Martha Ruiz

19.08.2014