St. Josef katolske menighet

Haugesund

 

 

Referat fra møte i menighetsrådet - 17.06.2014

 

Tilstede: p. Joseph, Trong Dinh, Barbara Buczynska, Olav Kollveit, Gemma Haggebø, Gloria Mukamana, Juanita Oide, Hans Einar Johannessen

 

Forfall: Jadwiga Sund, Alfred Ntirandekura, Tone Sydnes

 

Sekretær: Martha Ruiz Kyvik

 

Saksliste:

 

1. Godkjenning av innkalling og referatet fra siste møte.

2. Presentasjon av nye medlemmer i menighetsrådet. Takk for innsatsen til avgåtte medlemmene.

3. Fordeling av ansvar og oppgaver i det nye menighetsrådet.

4. Møtedatoer for høsten 2014.

5. Under eventuelt: Adgang til og bruk av kirken.

 

Trong Dinh Tran ønsket alle velkommen.

 

Sak 1.

Innkalling og referatet fra siste MR-møte ble godkjent, mens det ble presisert at den nye kapellanen, p. Lucasz først begynner i sin stilling mandag 1. september, 2014.(sak 2.b)

 

Sak 2.

Medlemmene av det nye og det gamle menighetsrådet presenterte seg.

P. Joseph har utnevnt Juanita Oide som tilleggs-medlem til MR.

Trong takket de avgåtte medlemmene for sin innsats.

 

Sak 3.

Trong ble valgt som leder av MR.

Olav ble valgt som nestleder av MR.

Martha er MR-sekretær.

Det var enighet om at det nye MR skal prioritere følgende oppgaver:

a.  Korrigere og restrukturere menighetens hjemmeside. Hans Einar er ansvarlig.

b. Finne en løsning angående parkering rundt kirken i samarbeid med kommunen.

 

Sak 4.

Neste møter i MR:

Tirsdag 19.08.2014 (Tema: Bestemme dugnad for forberedelse av den nye kapellanens leilighet)

Mandag 08.09.2014

Mandag 06.10.2014

Mandag 03.11.2014

Mandag 01.12.2014

 

Sak 5.

p. Joseph bekreftet at det finnes en protokoll for bruken av kirker og at all bruk av kirken må godkjennes av ham. Det ble bestemt at p. Joseph skal administrere nøkler/ adgang til kirken.

 

Det ble påpekt at p.Joseph må ta kontakt med de polske for å navnet til presten som brukte kirken uten tillatelse, slik at denne saken kan forfølges overfor biskopen.

 

p. Joseph takket tidligere medlemmer for innsatser

Neste MR-møte er tirsdag 19.08.2014

 

Referet av:

Martha Ruiz

17.06.2014