St. Josef katolske menighet

Haugesund

 

Referat fra møte i menighetsrådet - 16.04.2015

 

Tilstede: p. Joseph, p. Lukasz, Trong Dinh, Tone Sydnes, Gemma Heggebø (på vegne av Juanita Oide)

Forfall: Gloria Mukamana, Paulina Olbrys, Hans Einar Johannessen, Olav Kollveit, Juanita Oide

Sekretær: Martha Ruiz                                                                             

 

Saksliste:

1.       Godkjenning av innkalling og referat fra siste møte.

2.       Oppusning av menighetshuset

3.       Planlegging av kirkens 80 års jubileum, 01.mai 2015

4.    Eventuelt.

 

Trong Dinh Tran ønsket alle velkommen og forklarte at hovedsaken for i dagens møte er festen den 1. mai. Saken 2 skal tas i neste MR møte.

 

Sak 1.

Innkalling og referatet fra siste MR-møte ble godkjent.

 

Sak 3.

Feiringen av 80 års jubileumet av kirkebygningen skal feires 01. mai  med en felles messe kl. 13.00 og en fest i KM Huset om ettermiddagen, kl. 15.00 - 17.30.

Vi skal følge den samme planen som vi har brukt før:

  1. Det må kunngjøres at alle som vil delta på festen må melde seg på og gi beskjed til:

 

  1. Alle de som er ansvarlige for en gruppe må ta imot påmeldinger fra sine grupper (med antall voksne og barn). Det var enighet om at voksne (over 13 år) må betale kr. 50,- og barn (under 13 år) kr. 25,- . Familier som har mer enn fire medlemmer betaler kun kr.150,-. Festen kan betales på forhold eller på festen. De som lager mat og som vi har tilbake sine utlegg må levere kvittering for utleggene til sin gruppeleder.

 

  1. Fristen for forhåndsbetaling er mandag 27. april. Trong vil kontakte alle gruppeansvarlige på mandag 27.04 for å samle inn alle påmeldinger.

 

  1. Det ble bestemt at de ulike oppgavene i forbindelse med festen fordeles som følger:

 

Når vi vet hvor mange folk som kommer, kan vi bestemme hvor mye mat som skal forberedes.

Vi må finne en måte å fordele ansvaret slik at det ikke er de samme som gjentatte ganger tar arbeidet knyttet til det å rydde - og vaske opp etter festen.

 

  1. Velsignelse av statuene: P. Lukasz skal reise til Oslo tirsdag 28. 04 for å hente statuene. Statuene skal velsignes etter kommunion ved Msgr. Hai. Det skal bli salmer på forskjelige  språk og det må informeres om dette i god tid på forhånd til alle grupper. Resten av liturgi denne dagen skal bestemmes av p. Joseph og p. Lukasz.

 

Sak 4.

Gemma informerte om at den filippinsk gruppen skal feire My flower med en messe med p. Alan den 16. mai på Kvalen Kl. 13.00.

 

Neste MR-møte er mandag 11.05.2015, kl. 18.45.

 

 

Referert av:

Martha Ruiz

16.04.2015