REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET, MANDAG  14.01.2013

 

 

Tilstede:  Pater Joseph,  Trong Din Tran, Olav Kolltveit,

 Leon Nitrandekura,  Barbara Buczynska, Jadwiga Sund 

 

Forfall: Øyvind Oland, Gemma Gina Heggebø

 

Saksliste:

 

1.    Gjennomgå referatet fra siste møte og godkjenner (I)

2.    Nytt fra Bjoa (p. Joseph) (II)

3.    Oppsummering om det som ble gjort i Juletiden: Høymesse, dugnad, pynting, fest, Juletrefest, rydding osv………. (III)

4.    Andre Aktiviteter i framtiden: ungdomsgruppen, Finansrådet (IV)

5.    Eventuelt.

 

 

Trong Din Tran ønsket alle velkommen til på Menighetsråds møte.

 

I:

1.    Gikk gjennom referatet fra forrige møte.

Vasking i kirken, er hengt en liste hvor alle som har lyst hjelpe til kan skrive sitt navn ned. Noen har allerede skrevet seg på listen. Der er positivt.

 

III:

3-4. Juledugnad/Juletrefest:

Positivt inntrykk av festen, Juletrefest var vellykket alle nasjonale grupper deltok,

Polske gruppe med barn har laget Juleforestilling og Biskop St. Niklas var kommet for å besøke de minste i vår menighet.

 

Åse har laget ”Memo for opplegg for Juletrefest” til neste Juletrefest, hvem skal gjøre hva, frist til å melde seg på for å få vite hvor mange person kommer og andre div. detaljer som kan være behjelpelig til å arrangere et stort fest.

Er planlagt at både familie med barn og uten kan melde seg på.

 

Pater Joseph tar kontakt med Pauline for at Polske gruppen kan utvide Julespillet til både norsk og polsk

Vi kan ha Barnemesse ca. kl: 15.00 på Juleaften og Julespill isteden preiken.

Lage Julehefte med sanger til Jul, neste år.

Gode inntrykk av en annen menighet i Valdersnes.

Alle aktiviteter ifm Høymesse, dugnad pynting før Jul gikk veldig bra.

 

 

II:               Vurdering om hvem kan overta Øyvind sin ansvar fra til sommer 2013.

                   Olav tar over til saken blir løst. Skal ta kontakt med June, Arne og Øyvind

                    for å finne  dokumentasjon.

                    I saker ifm med brannvesen, bygge saker alle bør henvede seg til Olav.

 

 

 

IV:               1.  Finansrådet skal innkalles til et møte på slutt av januar 13.

                         Finansrådet består av medlemmer: Tore Hausken, Bodil, Per Larsen.

                         Målet er å finne andre personer som kan delta i Finansrådet.

                         Hovedansvar: rådighet ifm økonomiske saker til sognepresten.

                         Samarbeid med MR. Oversikt over økonomien. Hvordan skal vi finansiere                          

                         div. investeringer.

                         Søke om tilskudd eller div støtte fra div. bedrifter til kirken eventuelt fra                 

                         Haugesund Kommune.                    

                        

                     2. Ungdomsgruppen: Thor har tenkt seg å voksne ungdomsgruppen  i St. Josef                     

                         menighet. NUK leder kan kontakte menigheten. De kan koble Thor til å få

                         ungdommer til å organiserer seg. Kan få bøker og hefter og kan overlate 

       ansvar til Thor.

       Han trenger noe hjelp og veiledning og det får han.

 

 

1.                 Sjelesorger for polske gruppen: Pater Joseph tar kontakt med p. Reidar

i Stavanger for at eventuelt  pater Zygmunt kan kommer en gang i måneden for å holde messe på polsk.

 

2.    Birgitte som leie leilighet etter p. Mariusz har sendt 2 mail i fm div. flekker på veggen  om det er mygg. Vi skal ev. ha takst/rapport om det.

Pater Joseph tar kontakt med Mirek for å går på befaring til leiligheten.

 

3.    Neste MR møte mandag 04.02.2013 kl. 18.00.

 

                   4. Husk Blomsterpenger for å pynte alteret.

 

 

 

 

Referert av:

Barbara Buczynska

14.01.2013