St. Josef katolske menighet

Haugesund

 

Referat fra møte i menighetsrådet - 11.05.2015

 

Tilstede: p. Joseph, p. Lukasz, Trong Dinh, Olav Kollveit, Thuy Tran (som gjest)

Forfall: Gloria Mukamana, Paulina Olbrys, Hans Einar Johannessen,  Juanita Oide, Tone Sydnes

Sekretær: Martha Ruiz                                                                             

 

Saksliste:

1.       Godkjenning av innkalling og referat fra siste møte.

2.       Oppussing av menighetshuset (fortsette nå eller utsette),

3.       Oppsummering etter feiringen av 80 års jubileum, 01. mai 2015.

4.       Planlegging av arrangementet på Visnes, lørdag 20. juni 2015.

5.       Eventuelt.

 

Trong Dinh Tran ønsket alle velkommen. Han understreket at det er nødvendig at de som ikke kan komme til møtet må informere ham om dette.

Trong forklarte at Thuy er til stede fordi hun skal informere MR om Førstekommunion- og Kristi Legeme og Blod feiringen.

 

Sak 1.

Innkalling og referatet fra siste MR-møte ble godkjent.

 

Sak 2.

P. Joseph fant ut at det er ikke nødvendig å skifte ut alle vinduer. Han har bestemt at det kun skal skiftes og males to vinduer i menighetshuset. Dette må gjøres før han reiser i august.

 

Sak 3.

Det var enighet om at alt hadde gått bra og at alle var veldig godt fornøyd.

 

Sak 4.

Det var enighet at denne saken skal diskuteres på neste MR-møte.

 

Sak 5.

aFørste kommunion og Kristi Legeme og Blod

Thuy informerte om:

Fredag 05.06.15

kl. 18.30- Barn: Øvelse og skriftemål med p. Joseph i St. Josef kirke.

kl. 18.30 - Foreldre: Dugnad for å pynte kirken (Vår Frelsers kirke, 3 familier). Martha må bekreft at dette er mulig.

Lørdag 06.06.15

kl. 12.00 Førstekommunionsmesse i Vår Frelsers Kirke.

Søndag 07.06.15

kl. 13.00 Dugnad for å dekke bord, lage kaffe og ta imot kakene i Vår Frelsers Menighetshus (3 familier for å pynte, 2 familier for å lage kaffe).

kl. 14.00 Kristi Legeme og Blod Messe i Vår Frelsers kirke.

kl. 15.00 Felles kirke-kaffe i Vår Frelsers menighetshus (11 familier skal bake kaker).

kl. 17.00 Dugnad for å rydde opp i menighetshuset (4 familier).

Det er 21 barn som skal ta imot første kommunion i år.

Vi forventer ca. 400 mennesker. Det var enighet at hver gruppe i menigheten skal bidra med 3 kaker. Dette skal kunngjøres.

Martha skal kjøpe det som er nødvendig (papir-tallerkener og kopper, kaffe, te og brus).

P. Joseph skal snakke med sognepresten i Vår Frelsers kirken for å forklare detaljene knyttet til liturgi og bruken av kirken og orgelet. Martha skal finne nummeret til ham.

b. Utleie av leiligheten i Strandgaten 20 (p. Lukasz)

Det var bestemt at leiligheten bør leies ut fra 15. august 2015. Olav skal hjelpe P. Joseph med dette.

c. Messe kalender fra august 2015 (etter p. Joseph sin avreise).

P. Lukasz skal programmere messekalenderen (Haugesund, Odda, Stord og Valen). Trong og p. Joseph informerte at P. Khiem og p. Håvard av og til kan assistere/avlaste ham.

dHøie

P. Lukasz forklarer at han vil bruk tid for å pusse opp huset på Høie. Derfor trenger han en garanti for at eiendommen ikke skal selges. Han har snakket med Msgr. Hai om dette.

e2. Pinsedag, mandag, 25.05.2015.

Olav informerte at p. Joseph er invitert å holde preken på den Felles Økumeniske gudstjenesten.

P. Lukasz informerte at det skal bli messe på polsk kl. 18.00.

Dette må kunngjøres.

f. Ny sekretær

Martha informerte om at Aida Cano har akseptert stillingen som ny menighetssekretær. Hun skal ha opplæring de to første ukene i juni og skal starte i stillingen den 1.august. Trong skal innkalle henne til neste MR-møte.

 

 

Neste MR-møte er mandag 08.06.2015, kl. 18.45.

 

 

Referert av:

Martha Ruiz

11.05.2015