REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET, MANDAG 10.03.2014

 

Tilstede:  Pater Joseph,  Trong Din Tran, Barbara Buczynska,  Jadwiga Sund, Olav Kolltveit Gemma Hagebø

 

Forfall: Øyvind Oland, Leon Nitrandekura, Alfred Nitrandekura

 

Saksliste:

 

1.  Godkjenning av innkaling og referat fra siste møte

2.  Aksjonsliste.

3.  Info om Pastoralrådets vår møte, 08-09.03.14 (Trong)

4.  Valg til nye Menighetsrådet 2014-2016.

5.  Event.

 

Trong Din Tran ønsket alle velkommen til  Menighetsråds møte, den  10.03.2014

 

1. Referatet fra siste MR møte var godkjent.

 

2. Fremdeles trenger det en liste over eldre, syke og enslige mennesker som kan besøkes.

 

3. Pastoralrådets vår møte 08-09.03.14, Trong deltok

 

Bispedøme har sendt spørreundersøkelse ifm kirkenslære som er litt for lukket.

Det leges fokus på kirkenslære og familie.

Katekese lære unge  om kirkelære.

Troens og fordypningskurs for voksne, god ide for lære mer om kirken og troen.

Kan organiseres et messe for familie med barn

Ungdomsarbeid/plan over å holde unge i kirke.

NUK kan hjelpe SJUK (St. Josef Unge Katoliker) med arbeid og utveksling.

Får registrert alle unge og barn til SJUK kan får tidlig gevinst.

 

4. Det skal velges Valgkomiteen til neste valg til Menighetsrådet.

De skal går ut og finne kandidater til neste Menighetsrådet og lage en liste på norsk, polsk, tagalog (filipinsk),fransk/engelsk.

Det skal være kandidater 1 fra hvert land - fra Norge, Polen, Filipinnene, Vietnam,.

 

 

5. Eventuelt

      Menigheten skal få rapport fra branntilsynet. Det var ikke store feil men bare noen

Anbefalingen.

 

Fikk anbefaling at søppeldunker skal låses pga at de står så nær av huset og det kan være brannfarlig.

 

Det organisert Korsvandring på Langfredag (som hvert år) katolsk gruppe som skal lese lesningene (vi ber om noen melde seg til p. Joseph)

 

Det planlegges felles messe under åpent himmel den 01. juni 2014.

 

 

Referert:

Barbara Buczynska