REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET,  MANDAG 09.09.2013

 

 

Tilstede:  Pater Joseph,  Trong Din Tran, ,  Barbara Buczynska,  Gemma Gina Heggebø, Jadwiga Sund

 

Forfall: Øyvind Oland, Leon Nitrandekura, , Olav Kolltveit

 

Saksliste:

 

1- Godkjennes innkalling og referat fra siste møte (Trong)

 

2- Info om budsjett/regnskap fra Bodil

 

3- Info om Haugaland A-senter

 

4- Eventuelt:

-        Katolsk speidere

-        Menighetens sekretær

-        Vaskehjelp

-        Polske gruppens kirkekaffe

 

 

 

Trong Din Tran ønsket alle velkommen til  Menighetsråds møte, den 09.09.2013

 

 

1. Referatet fra siste MR møte var godkjent.

 

2. Budsjett/regnskap var godkjent (Bodil kunne ikke komme)

 

3. Beredskapslokaler  for midlertidig forflyting for Haugaland A-senter.

 

4. Eventuelt

1.  Vi fikk fra KFUK-KFUM-speidere med tilbud om hjelp til å starte opp katolsk speidergrupper. Vi kommer tilbake til den saken. Kanskje noen er interessert til å starte gruppen?

 

2.  Det trenges Menighetens sekretær i vårt menighet for å hjelpe Pater Joseph

     med papirarbeid og m.m.

           Personen må kunne norsk skriftlig og muntlig og eventuelt en annet språk

           i tillegg som kan være en fordel.

          Alle interesserte kan legge søknad og CV til Pater Joseph til 30.09.2013.

 

3.  Fra oktober vi får en fast vaskehjelp i menigheten, det veldig positiv.

 

4.  Pga at Polsk gruppen har ikke nok person til å lage kaffe og bakke kaker det er lagt en endring:

Under Polsk navn

Plan 1- vi skal ha frivillig salg av kaker til en god formål

Plan 2 – frivillig salg av mat til det samme god formål.

 

5.  Spørsmål ang. polsk prest i menigheten, vi må vente litt til.

 

6.  Det må lages et kontor i menigheten til Menighetens sekretær.

 

 

7.  Vi må låne noen klasserom til katekese enten i Lillesund skole eller Breidablikk skole.

Pga sikkerheten under katekese fordi det er så mange barn som delta.

 

8.  I november MR møte skal være den 05.11.2013 kl. 18.30.

 

 

 

 

 

Referert:

Barbara Buczynska

09.09.2013