St. Josef katolske menighet

Haugesund

 

Referat fra møte i menighetsrådet - 08.09.2014

 

Tilstede: p. Joseph, p. Lukasz, Trong Dinh, Olav Kollveit, Tone Sydnes, Gloria Mukamana, Hans Einar Johannessen, Paulina Olbrys

Forfall: Juanita Oide

Sekretær: Martha Ruiz Kyvik

Saksliste:

 

1.       Godkjenning av innkalling og referatet fra siste møte.

2.       Presentasjon av p. Lukasz

3.       Finansrådet 2014-2016

4.      Under eventuelt: Parkering i spesielle hendelser, plassering av flagg inne i kirken

 

Trong Dinh Tran ønsket alle velkommen og ba alle presentere seg.

 

Sak 1.

Innkalling og referatet fra siste MR-møte ble godkjent.

Det er nå bestemt at markering av p. Lukasz velkomst og feiringen av p. Josefs 20 års jubileum blir søndag 26. oktober.

Det var enighet om å gjøre alt som trengs for å ha kontoret for p. Lukasz ferdig snarest mulig (skrivebord og internett-tilkobling).

Det ble også enighet om at p. Joseph og Hans Einar skal lage regler om hvordan musikken i kirken skal organiseres.

Trong og Tone skal reise til Caritas Norge sitt 50-års konferanse (hvis det fremdeles er ledige plasser).

 

Sak 2.

Trong ønsket p. Lukasz velkommen til menigheten og presenterte medlemmene av menighetsrådet til ham.

P. Lukazs informerte om at:

-      Fra september skal det bli messe hver mandag i måneden

-          Første søndag i måneden feirer p. Joseph og p. Lukasz messe sammen

-          Det skal bli en familie-messe på polsk en gang i måneden (datoen avgjøres senere)

 

Sak 3.

Det var enighet om at når p. Joseph kommer tilbake fra ferie (17. oktober), skal Olav og p. Joseph lage en beskrivelse av stillingen som Finansråd for å rekruttere en person til denne oppgaven. 

 

Sak 4.

Menighetens julefest skal feires fredag 12. desember.

Spesielle tilstellinger  i kirken må meldes til Haugesund Parkering for å unngå parkeringsbøter. Parkeringsbestemmelsene gjelder fortsatt, d.v.s. at en ikke kan parkere i kryss, på fortau etc. Hans Einar har gitt oss kontaktinfo mail/telefon for å kunne informere Haugesund Parkering.

P. Joseph og p. Lukasz skal finne en alternativ plass for fanene i kirken.

 

Neste MR-møte er mandag 06.10.2014, kl. 18.30 ( 30 minutter senere pga. messe på mandag)

 

Referet av:

Martha Ruiz

08.09.2014