St. Josef katolske menighet

Haugesund

 

Referat fra møte i menighetsrådet - 08.06.2015

 

Tilstede: p. Joseph, Trong Dinh, Juanita Oide, Tone Sydnes

 

Forfall: p. Lukasz ,Gloria Mukamana, Paulina Olbrys, Hans Einar Johannessen, Olav Kollveit

Sekretær: Martha Ruiz, Aida Cano                                                      

 

Saksliste:

1.       Godkjenning av innkalling og referat fra siste møte.

2.       Presentasjon av ny menighetssekretær (Aida Cano)

3.       Informasjon fra p. Joseph / p. Lukasz

4.       Informasjon etter rådsmøte hos Caritas Norge

5.        Oppsummering av Første kommunionsmesse og Kristi Legeme og Blod feiringen

6.       Planlegging av arrangementet på Visnes, lørdag 20. juni 2015, kl. 12.00

7.        Eventuelt.

 

Sak 1.

Innkalling og referatet fra siste MR-møte ble godkjent.

 

Sak 2.

Trong presenterte Aida og ønsket henne velkommen til menigheten. P. Joseph leser arbeidsavtalen og den ble godkjent og signert.

 

Sak 3.

Trong informerer om at det er en ny fast sak om informasjon fra sogneprest eller kapellan.

P. Joseph informerer om at han har bestemt å pusse opp og male 2 vinduer samt installere en brann- stige.

P. Lukasz planlegger maling av menighetshuset i løpet av august (kombinert dugnad og betalt arbeid).

P. Joseph informerer om at menigheten skal kjøpe en ny bil til p. Lukasz. Bilen til p. Joseph skal selges og bilen som p. Lukasz har i dag skal lånes? til OKB (til prest fra Bergen).

 

Sak 4.

Trong informerer om at han har vært i rådsmøte hos Caritas på Mariaholm. Hovedsak var rapport om de siste 50års gode arbeid av Caritas i Norge. Han forklarte at målet i år er at alle menighetene i Norge har en Caritas-gruppe tilsluttet menighetene. Trong foreslår å kunngjøre dette og ha som målsetning å lage en liten gruppe av minimum 3 personer.

 

Sak 5.

Det var enighet om at alt hadde gått bra og at alle var veldig godt fornøyd.  P. Joseph undertreker at det var mindre folk enn ventet involvert i arbeidet og at vi ikke kan forvente at Sogneprest eller Kapellan gjør oppgaver som bør gjøres av menighetens medlemmer. Martha anbefaler menigheten å danne en gruppe som fungerer som festkomite. Det inngår ikke i Menighetsrådets arbeid å arrangere fester og feiringer. 

 

Sak 6.

P. Joseph har bestilt plass for oss på Visnes lørdag 20. 06.2015, kl. 12.00. Dette arrangementet må kunngjøres førstkommende søndag. Trong er ansvarlig for lyd og anlegg, Lourdes er ansvarlig for messe-ting og p. Joseph skal kjøpe kull (Martha må minne ham på om dette).

Hvis været ikke er bra, må vi ha en plan B i Vår Frelsers Kirke og Vår Frelsers Menighetshus hvis dette er ledig. Martha må sjekke tilgjengelighet.

 

Sak 7.    Menighetsrådet er veldig takknemlig for Åse Amelie sin innsatts for menigheten. Hun skal flyte til Bergen fra september 2015. Vi bestemmer å sende henne og en bukett blomster!(Martha)

 

Neste MR-møte er mandag 10.08.2015, kl. 18.45. 

 

Referert av:

Martha Ruiz

08.06.2015