REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET,  MANDAG 08.04.2013

 

 

Tilstede:  Pater Joseph,  Trong Din Tran, Leon Nitrandekura,  Barbara Buczynska, Jadwiga Sund, Gemma Gina Heggebø

 

Forfall: Øyvind Oland, Olav Kolltveit

                           

Sakliste:

1- Innkalling og referat fra siste møte godkjennes.

2- Regnskap for jan./febr 2013

3- Tilbake melding fra Pastoralrådets vårmøte 2014. (Trong)

4- Info om SJUKs aktiviteter

5- Vasking av kirken

6- Dugnad før konfirmasjon

7- Besøke eldre i menigheten.

8- Evt.

 

Trong Din Tran ønsket alle velkommen til på Menighetsråds møte.

 

1.  Referatet fra siste MR møte er godtjent.

     Patronatfest vellykket, ca 130 person deltok /det nok med mat og kaker

     Lydanlegg fungerte denne gangen/skal kjøpes en for egen bruk.

 

2.  Budsjett for januar/februar av Bodil er godtjent.

 

3. PR møte på Mariaholm. Biskop informerte at det finnes ikke lengre Statskirken

    Det stor økning av katolikker i Norge bl.a Polske folk.

    Det overskudd i Bispedømme i Oslo, det positiv.

    Konflikter i mange menigheter i Norge, for å unge dette kan vi ha mer internasjonale       

    fester for å forstår hverandre bedre, siden de fleste i menigheter er utlendinger.

    Det oppstår konflikter mellom gruppeledere hvor MR og sogneprest kan hjelpe til å løse   

    Dem. Sterke grupper skal ha en nøytral prest som innkalle til felles samtale for å løse               

    Problemer og gjøre god jobb på den nivå.

    Anbefales flere felles aktiviteter i kirken som turer og andre.

    Et plan om å lese Evangelium på forskjelligspråk fra 01.05.2013.

   Afrikansk

   Fillpinsk

   Spansk

   Vietnam.

 

4. Plan for ungdomstreffer og aktiviteter/kunngjøreringer om SJUK aktiviteter.

    Det virke veldig positivt at ungdommene er aktive igjen i vår menighet.

 

5. Fe og Paula fra Filipinene skal vaske 1. uke i mnd

    Ei vietanmesiske jenta i 3. uke i mnd.

    2.og 4. uke er åpnet for andre.

    Pater Josef får snakke med økonomi avdelig i Bispedømme i Oslo ang. ansettelse

    en vaskehjelp.

 

6. Det er dugnad i menigheten, fredag den 26.04.2013 fra kl.18.30 for helle menigheten

    og foreldre til konfirmantene skal hjelpe til, Mirek skal lage et plan og fordeling på     

     forskjellige grupper, hvem skal gjøre hva.

    Det planlagt at vi trenger 3-4 person fra hver nasjonalgruppen:

    Vietnam

     Polen

     Fillipinene

    Afrika

    Og Norske +++.

 

7.      Besøk av eldre i St. Josef menighet. Vennligst gi beskjed til p. Josef om eldre

Som ønsker besøk av sognepresten og  medlemmer i Menighets Rådet.

Oppgi både adresse og telefonnummer som vi kan kontakte Dem.

 

8.      Messe Ute på Visnes på Karmøy. Søndag den 16.06.2013 fra klokke 10.00 eller 10.30.

Etter messen er det planlagt grilling og felles aktiviteter.

Medlemmer fra Stord, Bømlø og andre steder er hjertelig velkommen til å være med.

 

 

 

Referert:

Barbara Buczynska

08.04.2013