REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET,  MANDAG 07.10.2013

 

 

Tilstede:  Pater Joseph,  Trong Din Tran, ,  Barbara Buczynska,  Leon Nitrandekura, Jadwiga Sund, Olav Kolltveit

 

Forfall: Øyvind Oland, Gemma Hagebø

 

Saksliste:

 

1. Godkjennes innkalling og referat fra siste møte (Trong)

2. Info fra Åse Amlie ang. sekretærs stilling, HAS og katekese

3. Info om møte i Pastoralrådet, 25-27.oktober 2013.

4. Vindusramme i menighetshuset repareres.

5.  Evet.

      -  Pater Josefs informasjon.

- Vaskehjelp

 

 

 

Trong Din Tran ønsket alle velkommen til  Menighetsråds møte, den 07.10.2013

 

 

1. Referatet fra siste MR møte var godtjent.

 

2. Åse tok kontakt med pater Reidar i Stavanger ifm ansettelse av menighetssekretær.

    Han var hjelpsom med å sende oss arbeidsoppgave og har gitt noen god råd.

    Det må tenkes om innredning for kontoret til den ny ansatte menighetssekretæren.

 

    Oppgave til Finansrådet.

 

      Utleie av klasserom på Lillesund skole til katekese undervisning pga lite plass

      I menighetshuset og for mange barn som går ditt. Det har med brannforskrifter å gjøre.

      Første katekese på Lillesund skole den 19.10.2013.

 

      Avtale med Haugaland A-senter.

     

  3. Pastoralrådet, fra 25.10 til 27.10.13. Det er bestemt at Trong reise denne gangen.

 

  4. Diverse reparasjoner i Menighetshuset til våren 2014.

      Planlegges restaurering/får tilbud av flere byggmestrer med pris.

      Pater Joseph skal ha ansvar med å planlegge og innkalle byggmestere.

 

-        det skal fikses trapper fra 1. til 2. etasje pga slitasje.

-        Det skal skiftes noen vinduer og repareres andre.

-        Div. maling på utsiden av huset

 

5. Fra 01.11.13 polsk prest, pater Zygmunt kommer til Haugesund, 1. helg i mnd for å   

    holde messe både lørdag og søndag.

    Den polske gruppen skal være ansvarlig for å ta han i mot og sørge for overnating

 og måltider.

 

Olav skal ordner Branntilsyn ifm flytting katekese til Lillesund skole.

 

Inviteres Finansråde til MR 1-2 ganger i året. Må finnes noen som har lyst å jobbe mer aktiv.

 

Ang. speidere, Trong ta kontakt med Jadwiga som vet om noen som er interessert

Å arbeide som speiderleder/har erfaring med det.   

 

 Neste MR i november skal være tirsdag den 05.11.2013 kl. 18.30.

 

 

 

 

 

Referert:

Barbara Buczynska