REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET, MANDAG 07.04.2014 

 

 

Tilstede:  Pater Joseph,  Trong Din Tran, Barbara Buczynska,  Jadwiga Sund, Olav Kolltveit Gemma Hagebø, , Alfred Nitrandekura (sønn til Leon),

 

Forfall: Øyvind Oland, Leon Nitrandekura

 

Som gjest: Martha Ruiz Kyvik

 

Saksliste:

 

1.  Godkjenning av innkalling og referat fra siste møte

2.  Planlegging av besøk av Biskupen

3.  Oppussing av menighetshuset, vår 2014.

4.  Evt.

 

Trong Din Tran ønsket alle velkommen til  Menighetsråds møte, den 07.04.2014

 

1. Innkalling og referatet  fra siste MR møte var godkjent.

 

2. Biskopen ankommer på lørdag 03.05.14 om kvelden.

Den 04.05 pater Joseph skal ha vannlig messe og det skal hentes Biskopen

Ca kl. 12.00 ved hotell

Kirke kaffe med helle menigheten

Kl. 14.00 messe med konfirmasjonen

Kl. 19.00 møte med Menighetsrådet.

             Mandag skal være inspeksjon  av menigheten med presten

             Og møte med Finansråde og messe kl med Biskopen kl. 16.00.

 

3. Ang. maling og vindu utskiftning av menighetshuset Leszek skal ta seg av oppgaven.

 

4. Valg til nye Menighetsrådet ble den 25.05.14 etter messen.

 

Den 25.04.14 kl. 18.30 vi skal ha dugnad i kirken (vask/rydding/pynting)

 

Lørdag 26.04.14, kl. 17.00 den polske gruppe skal arrangere et utstilling i forbindelse av Helligkoring av paven Johan Paul II.

 

På søndag den 27.04.14 etter Høy messe kl.09.30 polske gruppe skal lage kirke kaffe

For å kunne komme sammen og minne om Den Hellig John Paul II.

Det samme skjer etter Høy messe kl.11.00.

 

Alle er hjertelig  velkommen til å delte i den historiske Høytiden.

 

Menighetsrådsmøter frem til sommer:

 

28.04.14, kl.18.00

26.05,14, kl 18.00

16.06.14, kl.18.00

 

 

Referert:

Barbara Buczynska