REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET,  MANDAG 06.05.2013

 

 

Tilstede:  Pater Joseph,  Trong Din Tran, Leon Nitrandekura,  Barbara Buczynska, Jadwiga Sund, Gemma Gina Heggebø, Olav Kolltveit

 

Forfall: Øyvind Oland,

 

Saksliste:

 

1- Referat fra siste møte gås gjennom og godkjennes. (Trong)

 

2- Planlegging til " Førstekommunion   ( P.Joseph)

 

3- Planlegging til "Søndags høymesse og feiring i åpen himmelen" ved Visnes, søndag 16.06.2013. (alle)

 

4- Besøk eldre medlemmer i menigheten. ( Alle )

 

5- Evt.

 

Trong Din Tran ønsket alle velkommen til på Menighetsråds møte, den 06.05.2013

 

 

1. Referatet fra siste MR møte er godtjent.

A.                      Det skal oppdateres WEB side regelmessig, vi kan sende noen bilder og informasjon til p. Joseph som kan i felleskap med Din kan lage noen endring.

B.                       Ungdomsaktiviteter - det laget et plan frem til sommeren for div aktiviteter bl.a.

Pizzabakking, kinobesøk osv.

C.                       Vasking i kirke og menighetslokalen, vi venter og se hvordan det utvikler seg.

D.                      Dugnad før konfirmasjonssøndagen (fredag 26.04.13) gikk veldig bra. Den var mange polske og noen filipinske foreldre av konfirmanter som veldig aktive med rydding, vasking, pynting osv. På lørdag det noe være fordi det var kun 2 person som har møtet opp for å hjelpe Mirek til å rydde ut forbi kirken.

E.Besøk av eldre i menigheten - skal vi starte i nærmeste framtinden.  Kjenner du noen            

Eldre som ønske å ha besøk av MR og pater Joseph vennligst gi beskjed til pater Joseph.

D.Den 16.06.13 skal helle menighet ferierer messe under ”Åpen Himmelen”. Vi har i tanker også plan B i forbehold av været.

 

 

2. ”Første Kommunion skal vi ha på lørdag, den 08.06.13 kl. 13.00.

      Polske gruppe skal lage Ute alter og pynte kirken.

       Det planlagt kaffe og kaker etter messen i menighetslokalen.

 

3.  Messe under Åpent Himmel” på Visnes kl.12.00. Vi møtes ved kirken i Haugesund kl.11.00. Vi tar med oss lydanlegg som låner fra filipinere .

       På torsdag, Kristihimel fartsdag  skal vi ta tur til Visnes for sjekke hvordan det             

      Ser ut.

 

4.  Besøk av eldre i menigheten. Ingen har gitt noen beskjed om noen flere eldre, som eventuelt glemt. Pater Joseph ringer for å spørre om de damen som vi vet om vil ha besøk.

5.  A. Problemer med hovet døra til kirken og til menighetshuset. Vi kommer tilbake til.

B. Web side oppdateres: bilder fra konfirmasjonen  eller lignende legges inn.

C. Andre Pinse dag Økumeniske Gudstjeneste på Kors Haugen i Haugesund

     Kunngjøres søndag 12.05.13.

 

Neste MR møte, mandag 03.06.13, kl 18.00.

 

 

Referert:

Barbara Buczynska

06.05.2013