St. Josef katolske menighet

Haugesund

 

Referat fra møte i menighetsrådet – 05.02.15

 

Tilstede: p. Joseph, p. Lukasz, Trong Dinh, Tone Sydnes,  Paulina Olbrys, Olav Kollveit

Forfall:  Juanita Oide, Hans Einar Johannessen, Gloria Mukamana

Sekretær: Martha Ruiz Kyvik

Saksliste:

1.  Godkjenning av innkalling og referat fra siste møtet.

2.  Punktene fra siste møtet gjennomført?

3.  Søkere på menighetssekretærstilling /fristen/intervju.

4.  Nye representanter i HØR. (Haugesund Økumeniske Råd)

 

 Trong Dinh Tran ønsket alle velkommen.

 

Sak 1.

Innkalling og referat fra siste MR-møte ble godkjent

 

Sak 2.

1.2. ok. 3 (se under 3)

4. Det er enighet at for neste MR-møte, skal Paulina hente inn to anbud  fra to polske firma og  p. Joseph skal ved hjelp av Olav få inn to anbud fra to norske firma og basert på dette ta en avgjørelse om oppussing av menighetshuset og kirken.

P. Joseph bør forsetter å søke om penger fra OKB.

Eiendomsavdelingen i Oslo kan gi en anbefaling om maling.

Arbeidet må gjøres gjennom sommeren (mai-juni-juli)

Det som er viktigst nå, er å ha en garanti og et forsikringsbevis fra den som skal gjøre arbeidet.

5.  P. Lukasz informerer at p. Joseph og han har allerede valgt og bestilt statuene av Maria og st. Joseph fra Polen. Martha bekrefter at KM huset er allerede bestilt for den 01. mai 2015. P. Joseph informerer at Biskopen ikke kan komme, men Generalvikar,  Mgr. Hai vil komme på hans vegne.

5.2. Datoen for Kristi Legeme og Blodsfest er den 07 juni 2015. Martha venter på svar fra Vår Frelsers Kirke og Skåre Kirke om kirkene er ledige.

5.3  Olav bekrefter om Avaldnes kirke er ledig for den 29.juli, 2015.

5.4. Datoen for felles-messe på Visnes er lørdag 20. juni 2015.

 

6.  Dinh og Stein Ivar er enige om å dele ansvaret for musikken i kirken. Per i dag har p. Joseph ikke fått timeplan, men de kommer med denne.

 

Sak 3.

Martha informerer at vi hittil har fått 7 søknader for menighetssekretær-stillingen. Det er enighet at i neste MR-møte, må seleksjonskomiteen bestemme hvem som skal innkalles til intervju.

 

 

 

 

Sak 4.

P. Joseph informerer at det er to nye representanter i styret for HØR fra St. Josef Menighet, Petter Steen som vår representant og Gisela Løvland som vararepresentant. De erstatter Åse Amlie og Hans Einar Johannessen.

Sak 5.

Olav informerer at branninspeksjon for menighetshuset er den 25. februar 2015.

Neste MR-møte er mandag 02.03.2015, kl. 18.30.

Referert av:

Martha Ruiz

05.02.2015