St. Josef katolske menighet

Haugesund

 

Referat fra møte i menighetsrådet – 05.01.15

 

Tilstede: p. Joseph, p. Lukasz, Trong Dinh, Tone Sydnes, Gloria Mukamana, Paulina Olbrys, Olav Kollveit

Forfall:  Juanita Oide, Hans Einar Johannessen.

Sekretær: Martha Ruiz Kyvik                                                                 

 

Saksliste:

1.       Godkjenning av innkalling og referat fra siste møte.

2.     Punktene fra siste møte gjennomført?

3.       Ansettelse av ny menighetsekretær

4.    Oppussing av menighetshuset og kirken

5.      Årsplan 2015 for menigheten

6.      Eventuelt.

 

Trong Dinh Tran ønsket alle velkommen.

 

Sak 1.

Innkalling og referat fra siste MR-møte ble godkjent.

 

Sak 2.

3. Juletrefest: generelt gikk alt veldig bra.  Konklusjon: Vi må planlegge med mer tid, definere mer klart oppgavene og hvem som er ansvarlig. Trong foreslår å lage en festkomite som kan være ansvarlig  for alle festene og feiringene i menigheten. Martha påpekte at det er viktig å definere hva menighetsekretærens rolle er i disse arrangementene.  På Julefesten var det circa 90 menesker tilstede. P. Lukasz anbefaler for neste gang å ha mer musikk for å danse og synge med barna. 

4. Julespill: Dette gikk også bra. Det ble fremført to ganger (Familie-Julemesse og 1. Juledagsmesse)

5. Martha skal sende referatet fra MR-møtene til alle MRmedlemmene

6. P. Joseph forsetter å søke en løsning på situasjonen med organistoppgavene.

 

Sak 3.

Stillingen må annonseres på OKBs nettside og menighetens nettside. Prosessen bør starte i februar med intervjuer og det må tas en bestemmelse før Påske. Det bør være 3 ukers opplæring før  Martha slutter. Det er p. Joseph som har hovedansvaret for dette.

 

Sak 4.

Det er enighet i å fortsette med oppussingen av menighetshuset. Det som må prioriteres er:

1. Maling av huset

2. Skifte vinduer (total 10 vinduer)

3. Små-reparasjoner (menighetshuset og leiligheten i Strandgata)

For å starte denne prosessen:

1. Sette en annonse om anbud på Finn.no og i avisen

2. Utnevne en kommisjon til å vurdere anbud (budsjett og materialer)

3. Søke om penger fra bispedømmet

Oppgaver for neste MR møte:

1. Å forberede annonsen (p. Josep ved hjelp av MR)

2. Å utvelge kommisjonen (p. Lukasz ved hjelp av Paulina)

 

Arbeidet må være ferdig før sommeren.

 

 

Sak 5.

Det er enighet om at:

1. Fredag 01. mai 2015 er det feiringen av 80 års jubileum av St. Josef kirkebygg.

Felles messe kl. 13.00, velsignelse av to statuer (St. Josef og St. Maria) og plassering av statuer på nisjene på frontsida av kirken. Kirkekaffe og fest i KM huset kl. 15.00.

Oppgaver:

1. Kjøpe statuer i Polen (p. Lukasz)

2. Bestille/reservere KM huset (Martha)

3. Invitere biskopen ( Han er i Stavanger pga. konfirmasjonene) (p. Joseph)

4. Sende informasjon til media (Martha)

4. Arrangere fest (festkomite)

 

2. Søndag 07. mai 2015 er det  feiringen av Kristi Legeme og Blod. Det bør vurderes to muligheter:

1. Vår Frelsers kirke. Messe kl. 14.00

2. Skåre kirke. Messe kl. 11.00.

Oppgaver til neste MR møte:

1. Å sjekke tilgjengelighet og hvor mye hvert arrangement koster. (Martha)

 

3. Onsdag  29. juli Olsok

Avaldsnes kirke. Økumenisk messe, kl.18.00

Oppgaver til neste MR møte:

1. Sjekke tilgjengelighet (Olav skal kontakt menigheten i Avaldsnes)

 

4. Lørdag 20. juli 2015

Fellesmesse under åpen himmel på Visnes kl. 12.00. Felles grillfest etterpå.

 

Sak 6.

Organist :Dette er en sak som p. Joseph ved hjelp av representanter fra MR, Olav og Trong, skal finne en løsning på. 

 

Neste MR-møte er mandag 09.02.2015, kl. 18.30.

 

 

Referet av:

Martha Ruiz

05.01.2015