St. Josef katolske menighet

Haugesund

 

Referat fra møte i menighetsrådet - 04.11.2014

 

Tilstede: p. Joseph, p. Lukasz, Trong Dinh, Tone Sydnes, Juanita Oide, Paulina Olbrys, Hans Einar Johannessen, , Olav Kollveit.

Forfall: Gloria Mukamana

Sekretær: Martha Ruiz Kyvik

 

Saksliste:

1.       Godkjenning av innkalling og referatet fra siste møte.

2.       Informasjon om Pastoralrådets høstmøte 24-26 oktober, 2014, Mariaholm

3.       Oppsummering om festen den 26. oktober, 2014

4.       Info om Høie (hytte) - p. Joseph

5.       Julebord, fredag 12.desember, 2014

6.       Eventuelt

 

Trong Dinh Tran ønsket alle velkommen.

 

Sak 1.

Innkalling og referatet fra siste MR-møte ble godkjent.

 

Sak 2.

Trong forklarte at abort er etn av de viktigste sakene for Pastoralrådet i år.  I løpet av møte var det en interessant diskusjon om abort i Norge, selektive abort gjennom ny bioteknologiske metoder og hvordan menighetene i Norge inkluderer barn som har Downsyndrom. Betydningen av at foreldre snakker med sine barn om disse sakene ble understreket. Det bør også inngå som et tema i katekese for voksne.

 

Trong forklarte også at han er en av de fire kandidatene for valget til nytt styre (2014-2016) i Pastoralrådet og at han sitter i arbeidsutvalget. Bare 3 ble valgt. Arbeidsutvalget foreslår ulike temaer for arbeidet i menighetene. Alle menighetene må velge et tema som de ønsker å fokusere på.

Menighetene ble enige om at følgende tema skal jobbe med: 

1- Menigheten som arbeidsted

2- Katolikk i dagens Norge

3- Familien

4- Kirken som samfunnsaktør

5- Katekese

6- Liturgi

 

 Sak 3.

Alle var enige om at festen var veldig vellykket og vi neste gang må vurdere:

1. Å leie et større lokal

2. Å forbedre logistikken  knyttet til det å rydde - og vaske opp etter festen. Vi må finne en måte å fordele ansvar slik at det ikke alltid er de samme som tar arbeidet.  

 

Sak 4.

P. Joseph informerte om at kommisjonen fra OKB som besøkte hytten på Høie har konkludert at de ikke er villig til å investere penger der. Hytta har problemer med taket. P. Lukazs skal forsøke å finne noen polakker til å vurdere om taket kan repareres og i så tilfelle sette i gang dette arbeidet

 

Sak 5.

Julebordet skal holdes den 12.desember, 2014. Det var enighet om at:

1. Invitasjonen må sendes til alle frivillige og ansatte i menigheten.

2. Mat: Trong skal snakke med den vietnamesiske gruppen og vil presentere et forslag

3. Drikke: p. Joseph tar ansvar

4. Dessert: Hans Einar, Juanita og Paulina skal ta med kake.

5. Gave: Alle må ta med en liten gave for å dele med de andre.

 

Sak 6. 

 1. Det er en konflikt mellom organisten og koret. P. Joseph ønsker å finner en løsning uten ekskludere noen.

2. Parkering: Hans Einar presenterte et kart/en plan som viser hvor det ikke kan parkeres. Kartet skal henges opp i kirken, menighetshuset og lastes opp på hjemmesiden. Det må inkluderes en positive beskjed: "Ta hensyn til våre naboer og unngå å parkere ulovlig» .

3. Hans Einar informerer at det har vært mange skolebarn som har besøkte kirken og at flere skal komme.  

4. P. Joseph informerer om at han skal bli borte fra mandag 24.november til torsdag 27 november på grunn av et sogneprestkurs  i OKB.

5. Det var enighet om å feire St. Nicolas den 06. desember, Kl. 17.00 (kl.18.00 skal det være messe på polsk og norsk). Det må annonseres på hjemmesiden og kunngjøres.

6. Den filippinske gruppen skal feire messe den 6 desember. Klokkeslettet bestemmes senere.

7. Juletrefesten skal arrangeres 3. januar, 2015. Sted er ikke avklart enda.

8. Det skal kunngjøres at alle som har nøkler til menigheten og kirken skal sende Marta på menighetkontoret en mail for å informere om hvilke nøkler de har.

 

 

Neste MR-møte er mandag 01.12.2014, kl. 18.30 (30 minutter senere pga. messe på mandag).

 

Referet av:

Martha Ruiz