REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET,  MANDAG 04.03.2013

 

 

Tilstede:  Pater Joseph,  Trong Din Tran, Olav Kolltveit,

 Leon Nitrandekura,  Barbara Buczynska, Jadwiga Sund, Bodil (Finans rådet) Gemma Gina Heggebø

 

 

Forfall: Øyvind Oland,

                                                

Saksliste:

Dagsorden:

1.Godkjenning av referat fra siste møte. ( Trong )

2.Budsjettet (Bodil)

      3. Detaljer om Patronatfest, Lørdag 23.03.2013. ( Alle )

      4. Info om Pastoralrådets vårmøte, Mariaholm 09 og 10 mars, 2013.

      5. Info om Dialogforum ( Trong )

      6. Besøke eldre i menigheten. ( Alle )

      7. Evt. - Parkering

 

  

Trong Din Tran ønsket alle velkommen til på Menighetsråds møte.

 

 

  1. Referatet fra siste MR møte er godtjent.

     Tur til Stavanger var i orden.

     

  1. Budsjettet v/Bodil er gjennomgodt og godtjent.

 

  1. Patronat fest , den 23.03.2013

Det begynner med prosesjon før vanlig messen kl 14.00 med St. Josef figuren rundt kirken. Samt synges salmer fra hvert nasjon. 

Etter messen skal det være fest i KM-huset. Alle som vil delta i vennligst meld seg på.

Folk fra Vietnam melder seg til Ha, Fillipinske til Gemma, Polske til Jadwiga fra Afrika til Leon og alle andre til Barbara (til 20.03.13 eller p. Josef.

Alle grupper skal forbereder seg til noen innlegg på festen.

 

Vietnamesiske og Fillipinske grupper lager mat og Polske gruppe kan lage også        en måltid. Samt hvert gruppe kan komme med noen kakker.

 

Noen kan komme tidligere for å dekke bordene og andre kan være etter på for å rydde

Og vaske opp. Vennligst å gi beskjed ved påmelding.

 

Husk påminnelse!

 

  1. Trong reiser på Pastoralråds, vårmøte den 09.03. og 10.03.2013.

 

  1. Dialog Forum, Trong fikk referatet, men kunne ikke møte opp ved siste deres møte.

 

      HØR, Haugesund Økumeniske Rådet, Hans Einar er engasjert men pga  

      familiesituasjonen kan ikke delta.

                  

     Olav skal være vikar for Hans Einar flm div aktiviteter for eksempel Korsvei vandring

      På Langfredag.

 

  1.  Besøke eldre mennesker  i menigheten. Vi venter på forslag. Event. Finne navn og     adresse på de eldre som bor i området for St. Josef menigheten.

 

        7.   Parkering ved kirken ifm med søndags Høymesse. Det er problemer med parkering

              Det ikke lov å parkere der som står ”Parkeringsforbud” skilt og i svingene. Det er             

              Fare for hvis det oppstår brann i nærmeste husene og brannbiler kan ikke komme

              forbi. Politi advarer mot parkerings bod. Menigheten skal prøve å finne ev. løsning.

              

              Leilighet til ny prest er nå ledig, leietaker har flyttet ut.

              Den er vask ut.

  

              Informasjonstavle ved kirken skal byttes ut til nye med lys.

 

              Aktiviteter i Påske uken er hengt ut i kirken og i menighetshuset og er lagt ut på Web       

  Siden.

 

  Det kommer en polsk prest, Zygmunt fra Stavanger hvert fjerde lørdag i mnd.

 

   Dugnad i kirken 27.03.13 kl. 17.00, alle er velkommen. Det er mange ting å gå           

   Gjennom: vaske kirken, vindu i menighets lokalen, koste rund kirken og   

   Menighetslokalen osv.

 

        

 

 

 

Referert:

Barbara Buczynska

04.03.2013