REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET,  MANDAG 04.02.2013

 

 

Tilstede:  Pater Joseph,  Trong Din Tran, Olav Kolltveit,

 Leon Nitrandekura,  Barbara Buczynska, Jadwiga Sund, Bodil, Thor, Arne, Per

Tore (Finans rådet) 

 

Forfall: Øyvind Oland, Gemma Gina Heggebø

 

Saksliste:

 

1- Gjennomgår referat fra siste møte og god kjennes ( Trong )

2- Bodil, Thor, Arne, Per og Tore ( Finans rådet ) ble invitert til møtet ( P. Joseph) 

3- Info om konfirmantene har deltatt på turen til Stavanger ( Trong )

4- Ungdomsgruppen, hvordan har den gått? ( Trong og Olav )

5- Utleie - leiligheten ( Olav og p. Joseph )

6- Planlegging fram til Påske ( Trong )

7- Eventuelt.

  

 

Trong Din Tran ønsket alle velkommen til på Menighetsråds møte.

 

1.  Referatet fra forrige møte var gjennomgått og godtjent. Vasking i kirken går bra.

Vi anbefaler flere å skriver seg på vaskelisten for å hjelpe til.

Lektor ordning fungerer bra.

 

Sak til Øyvind – Olav snakt med Janne, Øyvind og byggemester. Byggeprosjektet  går bra. Det bli ingen dagbøter eller straff. Alt er under kontroll, ingen ting ble stengt i framtiden.

 

3.  Ungdomstur til Stavanger, det var 8-9 stk som reiste for å komt seg ut.

De deltok i messen og har sett hvordan fungerer arbeid i St. Svithun menighet

I Stavanger.

De fikk omvisning i kirken, var på kino osv. Det positiv reaksjoner fra ungdommer.

 

4.  Tor eller Lise/NUK vil hjelpe til med å starte arbeid i vår menigheten.

Tor har svart, ja til dette arbeide.

Forslag til arbeid med ungdommer  - lage Påske misterium.

 

Åse har laget et spørreskjema for ungdommer hva de ønsker å forbedre.  

 

5.  Utleie – leilighet. Etter e-post l fra utleieren det  innkalt Anticimex som har oppdaget gammelt mugg bak kjøleskapet som Olav og Trong har vasket med klor.

De fant ingen fukt konsentrasjon i leiligheten som kan være helseskadelig for mennesker.

I underkant fuktighet, isolasjon, ventilasjon er i orden.

Olav skriver sammendrag om dette til p. Joseph og Brigitte.

 

2.  Tore fra finans rådet har ordnet at menighet fikk en god støtte fra Westcon

For en god formål.

Finans rådet og MR skal hjelpe hverandre i div. oppgaver i sitt arbeidet.

Samt Finans rådet skal dele sine oppgave mellom hverandre. Thor Pham satt seg villig å jobbe med Arne, Bodil og Tore. Per er litt for syk for å jobbe.

Det skal være 2-3 ganger i året møter mellom MR og Finans rådet. 1 gang budsjett møte og 2 ganger vanlig møte.

Praktiske oppgaver er delt mellom Bodil og Barbara.

 

6.  Aske onsdag den 13.02.13. Det skal være dugnad i kirken i den Hellige Uken.

 

7.    Patronat fest for St Josef som skal være den 19.03.13

       er flyttet til lørdag den 23.03.3013. Vi leie lokalet i KM-Huset,

       fest til helle menigheten.

       Messe kl. 14.00 i St Joseph kirke og fest fra kl.15.00 i KM-huset i 1.etasje.

      

       Familie senter for ungdommer/ det sprøs rykter om aktiviteter der.

       Jadwiga kan hjelpe til for å starte ungdomsgruppen

 

 

 

       Neste MR møte den 04.03.2013 kl. 18.00.

 

 

 

 

Referert:

Barbara Buczynska

04.02.2013