REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET,  MANDAG 03.06.2013

 

 

Tilstede:  Pater Joseph,  Trong Din Tran, Leon Nitrandekura,  Barbara Buczynska,  Gemma Gina Heggebø, Olav Kolltveit

 

Forfall: Øyvind Oland, Jadwiga Sund

 

Saksliste:

 

1- Referat fra siste møte gås gjennom og godkjennes. (Trong)

 

2- Busjett/regnskap

 

3- Planlegging av Høymesse og feiring under  ”Åpent Himmelen”, søndag 16.06.13 kl. 12.00 ( for alle)

 

4- Våre hjemmesider trenger oppdatering jevnlig(ansavrlig, oppgaver)

 

5- Avtale møter til høsten.

 

6- Event.

 

Trong Din Tran ønsket alle velkommen til på Menighetsråds møte, den 06.05.2013

 

 

1. Referatet fra siste MR møte var godtjent.

 

2. Busjett/regnskap ved Bodil var godtjent.

 

3. Det skal lages hefte med salmer til høymesse under ”Åpent Himmelen”

   som vannlig søndagsmesse.

    Afrikansk gruppe skal spille musikk og inngangs salmer, og alle andre grupper skal delta

   Med sanger under messen.

    Avslutning med norsk salme.

    Vi får låne lydanlegg av Filippinske gruppe. Trong tar ansvar for det.

    Lurdis tar ansvar med blomster og lys til alteret.

 

    Alle skal ta med seg grillmat event. Engans grill.

 

PLAN B:  Hvis det blir dårlig vær  skal vi ha messe som vannlig i kirken. Kontroller på Webside det blir annonser der.

 

4. Vi mangler bilder på Webside av forskjellige aktiviteter i kirker og andre.  

     Det skal inviteres gruppeledere for å informere for å ta bilder med forskjellige aktiviteter

     Og legge på Webside.

     Pater Josef skal snakke med Ding om oppdatering av Webside og ta ansvar for å minne om         

     Det.

5. MR møte til høsten:

    09.09.2013, 07.10.13, 04.11.13, 02.12.13.

 

 

6. Event:

    Skal kjøpes flere/nye kirke salmebøker. Det skal samles ekstra kolet til dette.

     Norsk kurs, det er bare 2 som har meld seg på, trengs flere til kurs skal starte.

     Vi miner på at så flere melder seg på da biligere skal det være.

 

 

Neste MR møte mandag 09.09.2013, kl. 18.00

God sommer!

 

 

Referert:

Barbara Buczynska

03.06.2013