REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET, MANDAG 03.02.2014 

 

 

Tilstede:  Pater Joseph,  Trong Din Tran, Barbara Buczynska,  Jadwiga Sund, Olav Kolltveit Gemma Hagebø, Alfred Nitrandekura

 

Forfall: Øyvind Oland, Leon Nitrandekura

 

Saksliste:

 

1.  Presentasjon ved Mette Brichmann om Pilegrimstur til Rouen (Frankrike)

2.  Ny medlem Alfred Ntirandekura (sønn til Leon)

3.  Godkjenning av innkalling og referat fra siste møte

4.  Aksjonsliste

5.  Oppsummering av Juletrefest 28.12.13

6.  Polsk prest på besøk

7.  Damelaget

8.  Evt.

 

Før møtet ble satt:

 

Presentasjon av turen til Rouen i Frankrike (nor vest i Frankrike i Normandie)) for 1000-årsJubileum for St Olav den Hellige, hans omvendelse og dåp – har var oldebarnet til Harald Hårfagre og døde på Stiklestad. Trondheim Kommune og OKB har planlagt en feiring av begivenheten i Rouen, helgen 17-20 oktober. Et reiseselskap i Haugesund ønsker å arrangere pilegrimstur til Rouen denne helgen, og Mette Brinchman med kolleger presenterte forslag til opplegg for turen. Opplegget virket spennende og interessant og Menighetsrådet besluttet å promotere turen på sine hjemmesider og ved oppslag i våpenhus og Menighetshus. Menighetsrådet håper mange medler seg på det som helt sikkert blir en innholdsrik og givende tur!

     

 

Trong Din Tran ønsket deretter alle velkommen til Menighetsråds møte, den 03.02.2014

 

1. Referatet fra siste MR møte var ikke skrevet pga siste møte var avlyst.

 

2. Alfred Ntirandekura har presentert seg, og fikk informasjon om rollen til  MR i kirken. Han er nytt medlem i menighetsrådet og er utpekt av P.Joseph. Alfred representerer det afrikanske miljøet i menigheten. Pater Joseph informerte samtidig om at den nye menighetssekretær har startet tirsdag den 04.02.2014, hun heter Martha.

 

3. Menighets bil nr. 2 skal selges, på grunn av lite bruk og lite sannsynlig at vi vil få bruk for ekstra bil på en god stund. Det ble diskutert ulike muligheter for salg. Det ble vedtattt at Alfred skal bistå P. Joseph med å få den solgt, enten via Finn.no eller via forhandleren, Møller Bil.

 

4. Juletrefesten ble evaluert. Oppsummert kan vi konkludere med at det ble kort tid til planlegging og at alt for mye av arbeidet falt på MR formann. MR ble enige om at neste år starter planleggingen tidligere og det skal også utarbeides da en konkret liste over oppgaver og ansvar i god tid før festen.

 

5. Ang. besøk av polsk prest, er det er endring med helgene som polsk prest kan komme til Haugesund. Han kommer ikke den første helg i mnd men den tredje. Pater Josef skal bekrefte endring om ikke så lenge.

Fremover kommer pater Antoni i stedet pater Zygmunt. Polske gruppe skal ta han imot og ta ansvar for at blir godt ivaretatt på alle måter.

 

6.  Det ble diskutert løsninger rundt aktiviteter i Caritas sammenheng Trong lanserte ideen om en kobling mot damelagets aktiviteter. Her ble det pekt på at damelaget også har lavt aktivitetsnivå. Barbara lanserte ideen om et eget damelag i polsk gruppe hadde vært hyggelig, med prat, kaffe og samvær.

 

MR ble enige om at vi kan prøve å starte med det indre Caritas liv i Menigheten og at vi begynner med at vi skaffer oss oversikt over eventuelt eldre, enslige eller syke som trenger besøk eller hjelp. Menighetssekretær skal registrerer slike og Pater Joseph vil kunngjøre at folk bes melde inn dersom de kjenner noen som trenger slik støtte. Medlemmer i menigheten som ønsker kan da oppfordres til å bidra med aktivt å besøke og hjelpe andre i menigheten som trenger det.

 

Menighetsrådet diskuterte også om det var mulig å hjelpe fremmedspråklige, kanskje først og fremst polske, medlemmer av menigheten med deres behov innenfor kontakt med myndigheter. MR ble enige om å prøve å lansere en løsning hvor norske medlemmer av menigheten stiller opp noen avtalte dager i menighetshuset for å bistå i å forklare innhold i brev, fylle ut skjemaer, eller veilede på annen måte rundt norsk samfunnsliv. Det er også viktig at polske medlemmer med gode norskkunnskaper blir med for å oversette .

Pater Joseph og Trong vil sammen med Martha organisere og kunngjøre datoer for denne ordningen.

 

7.  Pater Joseph informerte om varslet Branntilsyn på Menighetshuset den 10. februar. Konklusjoner og funn vil bli informert om ved neste møte i MR.

 

 

Referert:

 

Barbara Buczynska