REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET, MANDAG, 02.12.2013.

 

 

 

Tilstede: Pater Joseph, Trong Din Tran, Barbara Buczynska, Jadwiga Sund, Olav Kolltveit, Gemma Heggebø

Gjest: Åse Amli

Forfall: Øyvind Oland, Leon Nitrandekura

 

Saksliste:

 

1.  Godkjennes innkalling og referat fra siste møte (Trong)

2.  Planlegging av Juletrefest, 28.12.2013 på KM-huste:

-        innmelding

-        deling av oppgaver: matlaging, rydding, pynting, underholdning, godteposer, Julenisse osv

3.  Caritas Haugesund:

 

             -   Framgangsmåte til å organisere

-        Personer

-        Planlegging

4.  Info fra Åse

5.  Eventuelt:

-        Spørsmål fra Leon om tidspunkt til MR-møte

-        Spørsmål fra Åse om trapper i menighetshuset .

 

 

Trong Din Tran ønsket alle velkommen til møtet, den 02.12.2013 og gikk gjennom sakslisten.

Det var noen kommentarer ifm forrige referatet:

 

Ad. 3 – Dugnad ifm Juleforberedelse (pyntes juletre, ryddes rund både inne og ute hvis været tillater det)

 

Ad. 6 – Olav ringer Brannvesen ang. endring i menighetshuset ifm at katekese er flyttet til Lillesund skole.

-        NOKON skal kontakte Pater Joseph ang oppvarming av kirken.

 

 

Pkt. 2 – Det skal kunngjøres om Juletrefest og innmelding av alle som vil komme.

             Påmeldingsfrist er den  22.12.2013.

 

             Alle kan melde seg:

-        Norske og  +++ (gruppen) til Pater Joseph

-        Filippinske – til Paula

-        Polske – til Jadwiga

-        Vietnamesiske – til Trong

Alle barn under 12 år gammelt får en godtepose.

 

      

 

     Deling av oppgaver:

-         

-        Godteposer - Barbara/Maria Gloria

-        Matlaging -  Grupper fra Vietnam og Fillipinene

-        Kaker – Polsk gruppen

-        Underholdning – Anna Tam – ungdomsgruppe

-                                     Paulina – Barnespill med St. Niklas

-        Vaske/rydde før og etter Juletrefest : polsk gruppe

-        Dekke bordene – det Afrikanske gruppe hjelpe til (spør Leon)

Olav skal kjøpe papptallerker og kaffekopper og div.

-        Loddsalg – Maria Gloria skal organisere/vi tar imot med TAKK gevinstene fra alle i menigheten.

 

 

Pkt. 3 -  Caritas Haugesund – Tone Sirnes og Keth (fra afrikansk gruppe skal være med). Caritas er en støtte gruppe som ta vare på enkelte medlemmer av den Katolsk kirke. Det finnes program og informeres om deres oppgaver. Tone kan være kontaktperson fra norsk side.

Pkt. 4 – HØR – Haugesunds  Økumeniske Rådet, Katolske kirke er medlem .

             Åse Amlie skal være med i større sammenheng ifm Påske og Pinsen. Olav Kolltveit skal være vara medlem

 

Pkt. 5 – Eventuelt:

 

Damelaget skal bekoste oppussing av trapper i menighetshuset, og montering av rekkverk som er lovpålagt å ha i mannfoldig brukt på husene.

 

Pater Joseph fikk to prisforslag for å skifte vinduer  i menighetshuset til våren. Mirek og en til skal vurdere prisen for å hjelpe Pater Joseph til å ta avgjørelse.

 

Ang. Leon - Menighetsrådet var enig om å invitere Fred (sønn til Leon) for å vikariere for ham til det er mulig.

 

Trong skal snake med Øyvind ang. hans permisjon.

Pater Joseph utnevne ny medlem til MR .

Neste gang skal går gjennom arbeid med Caritas Haugesund.

 

Støtte til Tyfon ofrene på Filippinene ca 25.000,- er sendt til Caritas, samt Karmøy Kommune

Skal støtte på ca 40.000,- det er veldig bra.

 

Dato til Menighetsråds møte i 2014:

13.01.2014, kl. 18.00

03.02.2014, kl.  18.00

10.03.2014, kl.  18.00

07.04.2014, kl.  18.00

 

 

Referert av:

Barbara Buczynska