St. Josef katolske menighet

Haugesund

 

Referat fra møte i menighetsrådet – 02.03.15

Tilstede: p. Joseph, p. Lukasz, Trong Dinh Tran, Tone Sydnes, Olav Kollveit

Forfall:  Juanita Oide, Hans Einar Johannessen, Gloria Mukamana, Paulina Olbrys

Sekretær: Martha Ruiz Kyvik

Saksliste:

1.  Godkjenning av innkalling og referat fra siste møtet.

2.  Anbud for oppussing av menighetshuset.

3.  Søkere på menighetssekretærstilling og planlegging av intervjuer.

4.  Eventuelt.

Trong Dinh Tran ønsket alle velkommen.

Sak 1.

Innkalling og referat fra siste MR-møte ble godkjent

Med referanse til feiringen av Kristi Legeme og blod, informerer Martha at Skåre kirke ikke er ledig den 07 juni 2015. Vår frelsers kirke skal gi oss beskjed etter menighetsrådsmøte den 10. mars .

Med referanse til Visnes forklarer p. Joseph at det ikke er nødvendig å ta kontakt med kommune for å bestille stedet. P. Joseph vil snakke med den som er ansvarlig.

Sak 2.

P. Joseph og Olav har tatt kontakt med et norsk firma som skal sende anbud. Ingen har kjennskap til om Paulina har bedt om det samme til sin kontakt (et polsk firma).

Trong ber om at det ved neste MR-møte må minimum to anbud foreligge. Når vi kan anbefale et anbud kan vi søke støtte fra OKB.

Sak 3.

Martha informerer at vi hittil har fått 11 søknader for menighetssekretær-stillingen. Det er enighet at seleksjonskomiteen består av P. Joseph, Trong, Olav og Martha. De skal bestemme hvem som skal innkalles til intervju på et møte torsdag 05.03.2015 klokken kl. 13:00.

P. Lukasz understreker at det er veldig viktig for ham å ha en sekretær som snakker polsk. Olav forklarer at hvis den valgte kandidaten ikke snakker polsk, skal han få ekstra hjelp med språket. Han har full støtte i dette fra MR. Det som er absolutt viktigst for menigheten er at sekretæren snakker godt norsk og i tillegg god muntlig og skriftlig engelsk.

Sak 4

Tone ønsket en avklaring på valget av representasjon fra vår menighet til HØR. Olav forklarer at det er sognepresten som bestemmer dette. P. Joseph anbefaler å invitere en gang i året lederne av disse gruppene (HØR, Caritas, Damelaget) som vi sammarbeider med  for å informere MR (informasjonssak).

P. Lukasz informerer at renovering av Odda Kapell er nesten ferdig.

Trong skal finne nye datoer for MR-møter. Han skal sende datoene til Martha for videre informasjon.

Referert av:

Martha Ruiz 

02.03.2015