St. Josef menighet i Haugesund

Messetider og aktiviteter i påsken 2017 

Søndag, 09.april
PALMESØNDAG

kl. 09.00    Messe på polsk
kl. 11.00    Messe på norsk

kl. 15.00    Familie Messe på polsk

kl. 15.00    Messe på norsk på Stord

kl. 17.00    Messe på litauisk

 

Torsdag, 13.april
SKJÆRTORSDAG

kl. 18.00    Messe med fotvasking på norsk

kl. 19.15    Messe på polsk

kl. 20.30    Tilbedelse – v/den filippinske gruppen

kl. 21.30    Tilbedelse – v/den vietnamesiske gruppen
kl. 22.30    Tilbedelse – v/den polske gruppen
kl. 23.30    Tilbedelsen avsluttes

 

 

Fredag, 14.april
LANGFREDAG

kl. 12.00    Korsvei på vietnamesisk
kl. 13.00    Korsvei på filippinsk

kl. 15.00    Helligetime- Barmhjertig rosenkrans på polsk

kl. 16.15    Korsvei på norsk

kl. 17.00    Feiringen av Herrens lidelseshistorie

Kl.18.15    Økumenisk korsvandring fra St. Josef.     

 

kl. 19.00    Feiringen av Herrens lidelseshistorie

                  (på polsk) +korsvei

 

Lørdag, 15.april

PÅSKEVIGILIEN

kl.09.30    Velsignelse av påskemat

kl.10.00    Velsignelse av påskemat

kl.10.30    Velsignelse av påskemat

kl.11.00    Velsignelse av påskemat

kl.14.30     Påskeliturgi på engelsk/tagalog (p. Alan)

kl.15.00    Velsignelse av påskemat + Påskenattsliturgi i Odda  

kl.20.00    Påskenattsliturgi på polsk

kl. 23.00   Påskenattsliturgi på norsk

 

 

Søndag, 16.april 
PÅSKEDAG

kl.09.00    Påskesøndag på polsk
kl.11.00    Påskesøndag på norsk + Dåp + opptagelse

kl.13.00    Påskesøndag på litauisk

kl.15.00    Familie Messe på polsk

kl.18.00    Messe på polsk - Stord

 

 

Mandag, 17.april
2. PÅSKEDAG

kl.11.00    Messe på norsk

kl.13.00    Messe på vietnamesisk