St. Josef katolske menighet

Haugesund

 

 

Referat fra møte i menighetsrådet – 14.10.2015

 

Tilstede: p.Lukasz, Trong Dinh,  Paulina Olbrys, Tone Sydnes, Juanita Oide.

 

Forfall: Gloria Mukamana, Hans Einar Johannessen, Olav Kolltveit,

Sekretær: Aida Cano                                                                                 

 

Saksliste:

 

Sak 1. Innkallingen og referatet fra siste MR-møte ble godkjent.

 

Sak 2:Info. Fra p. Lukasz

2.1 p.  En Aida eller p. Lukasz skal sjekke hvilken dato skal  feire messe i Haugesund og Karmøy.

Vi skal ha ekstra messe:

 

                Lørdag 31.oktober Kl. 14.00 Karmøy(p. Alan).

 

                Søndag 01.november-Haugesund

                                Kl. 18.00 engelsk(p. Alan)

                 

Mandag 02.november- Haugesund

                                Kl. 09.00 polsk

                                Kl. 11.00 engelsk

                                Kl. 18.00 norsk

 

2.2 Jul-høytiden: Messe kalender blir som:

               

Torsdag 24.desember - julaften

                Kl. 17.00  i Odda

                Kl. 21.00  i Haugesund / polsk.

                Kl. 23.00  i Haugesund / norsk.

               

                Fredag 25.desember – første juledag

                Kl. 09.30  i Haugesund / polsk

                Kl. 11.00 i Haugesund / norsk

                Kl. 14.00 i Haugesund - Familie messe / polsk

 

                Fredag 01.januar – nyttårsdag

                Kl. 11.00 i Haugesund / norsk

                Kl. 17.00 i Haugesund / polsk

 

2.3  p. Lukasz informerer at   Tuan fra bispedømme kommer til Haugesund og Høye.

p. Lukasz vil gjerne pusse opp Høye med dugnad.

 

2.4 p. Lukas informerer at Biskopen ba å forberede to prosjekter:

1) Oppussing kapellet i Odda og oppussing  taket og tårnet i Haugesund.

Tilbudet skal sende til OKB til å få støtte.

2) Biskopen vil ha en katolske forum i februar i Haugesund.

 

 

Sak 3:   Aktuell sak: Trong  informerer at han skal til pastoral-rådets høstmote 23-25 oktober.

Sak 4:

4.1 Andreas fest (års-jul) blir den lørdag 21. november kl. 19.30 i menighetshuset. Maria  Gloria og Barbara skal ha ansvar.  Det blir invitert til alle i  menigheten og de må konfirmere (vi regner ut 50 stikker).

4.2  Julebord blir den lørdag 05.desember kl. 19.00 for alle som hjelper i menigheten.

4.3 Juletrefest blir den søndag 03. januar kl. 13.00 KFUK-KFUM-huset eller i vår Frelse menighetshuset. Aida skal sjekke lokalet. Den dagen blir familie messe kl. 16.00.

Neste møtet skal det legges oppgaver til festene.

 

5:  Eventuelt:

5.1 Vi skal prøve å ha  forskjellige språk til informasjon på hjemmeside.

Thuy  kan overta vietnamesisk.

 

 5.2  Vi fikk invitasjon fra Karmsund Rotary. De har fokus på ”inklusjon” og ønsker at noen fra menigheten har en samtale med dem enten den 1. eller den 8.desember Kl. 18.30.  Det skal  gå Trong og Tune.

 

5.3 I kunngjøringer blir takket at alle  de som har hjulpet med oppussingen i menigheten. Det blir bestilt med Tine  en fin bukett.

 

5.4 Bankkonto til ungdomsgruppe: Det skal sendes  en e-mail til p. Josef for å sporer hvem har kortet.

 

 

 

 

Referant:

Aida Cano

14.10.15