St. Josef katolske menighet

Haugesund

 

 

Referat fra møte i menighetsrådet – 04.11.2015

 

Tilstede: p.Lukasz, Trong Dinh, Juanita Oide, Olav Kolltveit.

 

Forfall: Gloria Mukamana, Hans Einar Johannessen, Paulina Olbrys, Tone Sydnes.

 

Sekretær: Aida Cano                                                                                 

 

 

 

 

Saksliste:

 

Sak 1. Innkallingen og referatet fra siste MR-møte ble godkjent.

 

Sak 2: Info. Fra p. Lukasz

2.1   Han skal sjekke  hva klokka kommer Tuan (OKB).

2.2  Han jobber med budsjettet for 2016 og planlegger å ha nye høyttaler i kirka.

 

 

Sak 3:  Trong  informerer om høstmotet. Se vedlegg.

 

Sak 4: Planlegging til julebord/julefest:

4.1 Andreas fest  ble avlyst på grunn av p. Lukasz blir bortreist den dagen.

 

4.3  Julebord: Oppgavene ble delt:

                -Å lage invitasjon og  liste av deltakerne. (Aida)

               -Å organisere mat.(Trong)

               - p. Lukasz skal spørre til Maria Gloria og Barbara om de hjelper med å dekke bordene.

 

4.4  Juletrefest den 03. Januar:

                - Juanita skal spørre til  den filippinske gruppe om de kan lage noe mat.

- Trong skal spørre til den vietnamesiske gruppe også.  

- p. Lukasz skal spørre til noen av polakkene om å lage kaker og å ha ansvar for å rydde.

- Alle må hjelpe med å rydde etter festen.

- Den norske gruppe +++ blir ansvarlig til å dekke bordene, å gjøre  innkjøpet av utstyr, å lage kaffe, te, og  å gjøre det klar.

- p. Lukasz skal ta kontakt med Paulina for å få noen innslag.

- Sangers tekster skal få Olav og Aida.

- Fristendato 29.desember.2015

 

 Festen  skal bli kunngjort  fra 06.desember til og med 20.desember. De som skal ta i mot innmelding blir Juanita-Filippinene, Trong-vietnamesisk, p. Lukasz-polakkene eller Aida.

 

 

Sak5:  Eventuelt.

5.1 Statue av Jomfru Maria ble stjålet. Anmeldelse av hærverk og tyveri ble gatt til politiet.

                                                

 5.2   Haugesund økumenisk råd  skal ha et fakkeltog for forfulgte kristne. Dette fakkeltoget skal blir  LØRDAG 14. NOVEMBER  med start Rådhusplassen kl 14.00 og marsj gjennom Haralds gata og opp til Metodistkirken.
HØR-styret oppfordrer alle kristne menigheter, enkeltpersoner og alle som står opp mot forfølgelse av mennesker for deres tros skyld til å delta i dette arrangementet. Dette informasjon blir kunngjort.

 

 

5.3 Kvinnenes internasjonale bønnedag planlegges i mars i Vår Frelsers menighet. Tune  blir invitert til å være representant av  menigheten.

 

5.4 Juanitas ny mobilnr. er: 93970184

 

5.5 Olav sa at snart skal vi ha en forslag og prise for en nye hjemmesiden.

 

5.6 Koret skal synge messe på latin hver tredje lørdag i måneden. Søndagene  må bli sunget på norsk.

 

 

 

 

Referant:

Aida Cano

04.11.15