REGLER FOR KATEKESE I ST. JOSEF MENIGHET.

 

 

1.     Kontigenten er kr 200,- pr barn pr år, og går til undervisningsmateriell, skoleleie og vask, kopi utgift, utgift til møter og utgift til div. arrangementer ved jul, påske og sommer. Kontigenten kan betales kontant eller til kontonr. 7362.31.51457 DNB bank St.Josef Menighet.

2.     2. Å delta i katekesemesse er OBLIGATORISK for alle barn og ungdommene. Om barn ikke er med i messen anses som de er borte fra undervisning den dagen.

3.     Katekeseundervisningen er fra kl. 11.00 til og med Messe. Pater Joseph ønsker at alle barn og ungdommer skal delta i Messe sammen med foreldrene og søsken.

4.     Det er foreldrenes plikt å gi beskjed til lærerne når barn er borte fra katekese.

5.     Når barn er borte fra undervisning mer enn 3 ganger pr år blir kurset ikke godkjent. Foreldrene må ha en samtale med sognepresten for avtale om hvordan dette skal ordnes videre.

6.     Alle barn må ha med seg mat og drikke til matpausen, samt klær seg etter været.

7.     Alle barn skal ha med blyanter, viskelær og fargestifter.

8.     Barn som går i 2. klasse og oppover får katekeseundervisng.

9.     Barn som går i 3. klasse og oppover får 1.kommunion.

10.Minstekravet for å få 1.kommunion er at

a.      Barn må kunne FADER VÅR, HILL DEG MARIA og ÆRE VÆRE FADEREN utenat.

b.     Ikke være borte fra katekese mer enn 1-gang pr år

11.Minstekravet for å få gå opp til konfirmasjon er:

a.      Deltatt på søndagsmesse minst 2 ganger i måned.

b.     Deltatt i katekeseundervisningsgruppe 5 i minst 2 år.

c.      Ikke være borte fra katekese mer enn 1 gang pr år.

d.     Kunne FARDER VÅR, HILL DEG MARIA og ÆRE VÆRE FADEREN utenat.

12.Mobilene skal IKKE være i bruk under undervisning og i kirke.

13.Pr. August 2019