Nye regler for St. Josef Menighet

 

HVA GJØR DU?

Du må ha bekreftet påmelding til gudstjenesten (Husk: Det er lettere å få plass i hverdagsmessene)

 

Du går ikke til gudstjeneste dersom du er smittet eller syk (selv ved milde symptomer)

 

Du må rett utenfor og i kirken holde minst én meters avstand til alle som ikke er i samme husstand som deg

 

Du må bruke desinfeksjonsmiddel (antibac) når du går inn i kirken og før du mottar kommunion

 

Du må følge kirkevertens anvisninger

 

Du skal ikke håndhilse

 

Du hoster eller nyser i albuekroken eller i et papirlommetørkle som du kaster etterpå

 

Du er ikke forpliktet til å motta kommunion hvis du er urolig for å bli smittet

 

 

HVA GJØR KIRKEVERTEN?

   Sjekker at kun forhåndspåmeldte får adgang til gudstjenesten

   Har ansvar for å påse at det er maks 50 deltagere i gudstjenesten samtidig. I tillegg kommer de som utfører tjeneste.

   Påser at alle sprayer seg med antibac

   Påser at regelen om avstand på minst én meter overholdes under hele gudstjenesten

   Passer på at salmebøker ikke er tilgjengelige

 

 

 

HVA GJØR PRESTEN?

   Presten er nøye med god håndhygiene før, under og etter gudstjenesten

   Presten gjennomfører ekstra hygienetiltak før og under utdeling av kommunion

   Presten har ansvar for at det utføres godt og systematisk renhold i kirkene mellom gudstjenestene

   Presten skal ikke holde gudstjeneste hvis han er smittet eller syk (selv ved milde symptomer)

 

 

HVA SKJER MELLOM GUDSTJENESTENE?

   Det blir utført hyppig og grundig renhold med vann og rengjøringsmidler

   Det vil være ekstra renhold på alle berøringsoverflater og -punkter i kirken

   Det vil være ekstra renhold på toalettene

   Salmebøker vil være ryddet bort