OKB’s Fasteaksjon

OKB’s Fasteaksjon

Jenter og barn med funksjonshemninger faller ofte
Odda Kapell

Odda Kapell

    MESSETIDER ODDA: St. Josef kapell
 

 

Dekret fra den Apostoliske Pønitentiar om innvilgning av

spesiell avlat til de troende under den nåværende pandemien 20. mars 2020

 

 

Til de troende som er smittet av COVID-19, alminnelig kjent som koronaviruset,

men også til helsepersonell, familiemedlemmer og alle dem som på noen måte evner, innbefattet gjennom bønn,

å dra omsorg for de rammede, gis en særlig avlat.

 

”Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, utholdende i bønnen.” (Rom 12,12) Disse ord, skrevet av den hellige Paulus til kirken i Roma, finner gjenklang ned gjennom hele kirkens historie og veileder de troendes dømmekraft i møte med all lidelse, sykdom og elendighet.

 

Denne tid, truet som hele menneskeheten er av en usynlig og snikende sykdom, som nå for en tid er blitt en del av våre liv, preges dag etter dag av pinefull frykt, av ny usikkerhet, og fremfor alt av en utbredt fysisk og moralsk lidelse.

 

For Kirken, som følger sin guddommelige Mesters eksempel, har omsorg for de syke alltid ligget henne på hjertet. Som den hellige Johannes Paul II påpeker, er den menneskelige lidelse todelt: ”Den er overnaturlig fordi den har sine røtter i det guddommelige mysterium om verdens frelse, og den er likeledes dypt menneskelig, for i den oppdager personen seg selv, sin egen menneskelighet, sin egen verdighet, sin egen misjon” (Salvifici Doloris, 31).

 

Også pave Frans har i de siste dager vist sin faderlige nærhet og fornyet sin oppfordring om å be uten opphør for dem som er rammet av koronaviruset.

 

For at alle dem som lider på grunn av COVID-19 skal, nettopp i lidelsens mysterium, kunne gjenoppdage ”Kristi forløsende lidelse” (ibid., 30), gir denne apostoliske pønitentiarius, ex auctoritate Summi Pontificis avlat i overensstemmelse med de under følgende bestemmelser. Den gjør det idet den har tillit til Herren Kristi ord og i troens ånd tar i betraktning at den pågående epidemien leves i en ånd av personlig omvendelse.

 

Fullkommen avlat gis til den troende som lider av koronaviruset, som er underlagt karantene av helsemyndighetene, enten på sykehuset eller i hjemmet, hvis de, åndelig frigjorte fra enhver synd, gjennom media forener seg åndelig med feiringen av den hellige messe, fremsigelsen av den hellige rosenkrans, den fromme utøvelsen av korsveien eller andre former for hengivenhet, eller at de i det minste fremsier Trosbekjennelsen, Herrens bønn og en from påkallelse til den salige Jomfru Maria, frembærer denne prøvelsen i en ånd av tro på Gud og i nestekjærlighet til sine brødre og søstre, med vilje til å oppfylle de vanlige betingelsene (skriftemålets sakrament, eukaristisk kommunion og bønn i den Hellige Fars intensjoner), så snart som mulig.

 

Helsepersonell, familiemedlemmer og alle som, idet de følger den gode samaritans eksempel, utsetter seg selv for smitte, drar omsorg for de som lider av koronaviruset i overensstemmelse med den guddommelige Forløsers ord: ”Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sinne venner” (Joh 15,13), vil på de samme betingelser oppnå samme fullkommen avlat.

 

I anledning den nåværende verdensomspennende epidemien og på de samme betingelser gir Den apostoliske pønitentiar med glede fullkommen avlat også til de troende som gir av sin tid foran det hellige Sakrament eller til Eukaristsk tilbedelse, eller leser Den hellige skrift minst en halv time, eller ber rosenkransen, eller fromt praktiserer korsveien, eller ber den guddommelige miskunns rosenkrans, for å bønnfalle den Allmektige Gud om å stanse epidemien, gi lindring for dem som er hardt rammet og evig frelse til dem som Herren har kalt hjem til seg.

 

Kirken ber for dem som befinner seg i en situasjon der de ikke kan motta sykesalvingens sakrament og viaticum, idet hun i kraft av de helliges samfunn betror hver og en til den guddommelige miskunn og gir de troende fullkommen avlat i dødens stund, forutsatt at de er tilbørlig innstilt og har fremsagt noen bønner i løpet av deres levetid (i dette tilfellet gjør Kirken selv opp for de tre normalt påkrevde betingelser). For å oppnå denne avlaten anbefales det å bruke et krusifiks eller et kors (jf. Enchiridion indulgentiarum, nr. 12).

 

Må den salige Jomfru Maria, Guds Mor og Kirkens Mor, Helbred for syke og De kristnes hjelper, vårt vern, hjelpe den lidende menneskeheten, frelse oss fra denne pandemiens ondskap og vinne for oss ethvert nødvendig gode for vår frelse og helliggjørelse.

 

Dette dekretet er gyldig såfremt noe annet ikke er bestemt.

 

Gitt i Roma, Den Apostoliske Pønitentiar, den 19. mars 2020.

 

Mauro Cardinal Piacenza

Storpønitentiar

 

                                                                                                                      Krzysztof Nykiel

                                                                                                                      Regent

 

 

 

Smittevernstiltak 12.3.2020:

 

Alle messer innstilles

 

Oslo katolske bispedømmes smittevernstiltak pr. 12.3.2020 gjelder inntil palmesøndag

 • Følg katolsk.no for oppdateringer 

BE FOR DE RAMMEDE:  Vit at Kirkens prester ber for dere, de syke, helsearbeidere og utsatte grupper,

sier biskop Bernt I. Eidsvig. 

  

Kjære troende,

å begrense eller hindre korona-smitte er å utvise nestekjærlighet i praksis. Oslo katolske bispedømme innfører derfor nye og strengere smittevernstiltak i en svært krevende situasjon.

Vi ber for de smittede, utsatte personer og for våre oppofrende helsearbeidere.

 

Oppfordring:

Sogneprest, menighetsråd og de troende oppfordres til å følge årvåkent med på

– og respektere – de lokale myndigheters råd og tiltak.

 

Tiltak utenom messen (påbud):

 • All sosial aktivitet før og etter messefeiring innstilles: ingen kirkekaffe eller lignende gjennomføres. 
 • All katekese innstilles umiddelbart, uansett antall deltagere.
 • All annen kirkelig aktivitet utenom messene innstilles: ingen korøvelser, foredrag, retretter eller lignende skal gjennomføres.
 • Alle utenlandsreiser for ansatte og prester i OKB innstilles. 

 

Tiltak for messen (påbud):

 • Messeplikten er midlertidig opphevet. 
 • Alle messer innstilles umiddelbart.

 

Tiltak for opphold i kirkerommet (påbud):

 • Hold én meter avstand til andre troende.
 • Unngå håndhilsning. 
 • Alle vievannskar skal være tomme. Vievann brukes ikke. 
 • De troende oppfordres til å sine evt. gaver via Vipps.
 • (St. Josef kirke Vipps nr. 70811)
 • Forhold deg ellers til helsemyndighetenes råd for smittebegrensning mellom personer (se også plakat under). 

 

Du oppfordres til bønn og åndelig kommunion, på egen hånd eller sammen med din familie,

inntil messefeiringen igjen tar til.

 

Kirkene holder åpent for alle troende.

Prestene vil være tilstede i kirkene til vanlig messetid. 

Vit at Kirkens prester ber for dere,

de syke, helsearbeidere og utsatte grupper.

 

Måtte fastetiden fornye oss og inspirere oss til ekstra bot, bønn og faste for alle som er berørt!

 

 

Oslo 12.3.2020 

In Christo,

 

+Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo

 

 

 

 

 

 • De troende oppfordres til å gi via Vipps nr. 70811
 • Salmebøker skal ikke benyttes.

 All katekese innstilles umiddelbart, uansett antall deltagere.

 

 HUSK! Ved Å BE MYE EKSTRA FOR AT PANDEMI SKAL SNAREST OVER.

 

Ønsker dere alle alt godt med Guds velsignelse.

p. Joseph.

 

 

 

 

KATEKESETIMEPLAN FOR 2020 

 Lørdag 18.04 - 16.05

 

 

 

Nytt troskurs i St. Josef menighet.

 

 Kurset starter med kveldsmesse kl. 18.00 med påfølgende samtale om trosspørsmål og verdier i menighetshuset. Kurset passer både for mennesker som ønsker å konvertere til katolisismen, og for alle, både katolikker og andre, som ønsker å fordype seg i den kristne troen.

De neste kurskveldene blir onsdagene 22. april og 13. mai. Vel møtt til gode samtaler om troen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 

Menigheten trenger alltid din økonomisk støtte 

Send din bidrag til

Bankkontonr. 1503 12 77032

eller

Menigheten har fått endelig VIPPS  konto: Bruk 70811 eller  81352

Om oss

Åpningstider

 • Onsdag: 10.00 - 14.00
 • Torsdag: 10.00 -16.00
 • Fredag: 10.00 - 14.00
 • Lørdag - Søndag: Stengt

Besøksadresse

 • Haraldsgata 21. 5528 Haugesund
 • Telefon: 51 11 02 49
 • E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…